Strømleverandørene har lenge tatt til orde for å få en nettleieløsning som justeres ut fra døgnets tider. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har foreslått hvordan dette skal skje i praksis. Meningen er at forbrukernes strømbruk skal bli fordelt over større deler av døgnet, slik at strømselskapene ikke trenger investere i infrastruktur.

Nå går imidlertid Forbrukerrådet ut mot forslaget til den nye løsningen, og mener løsningen vil være forvirrende for kundene. De mener løsningen samtidig gjør det mindre lønnsomt å investere i miljøvennlige løsningen, og at den ikke gir besparelsene som var bakgrunnen for løsningen. Også Huseierne er kritisk til den nye løsningen.

For det er store endringer RME har foreslått i dagens nettleie. Forbrukerrådet har derimot ingen tro på at de foreslåtte endringene får effekten som har blitt skissert, og frykter den blir uforståelig i bruk.

  • Det er allerede svært vanskelig å orientere seg i strømmarkedet, og de kompliserte modellene for beregning av pris som RME foreslår vil gjøre det enda vanskeligere, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet ber nå RME om å moderere seg, og teste ut hvor hvorvidt forslagene de har foreslått faktisk gir ønsket effekt. 

  • I tillegg er vi bekymret for alle de som ikke har mulighet til å endre strømforbruket sitt, og som med dagens forslag dermed kommer til å betale enda mer enn de allerede gjør i dag, sier Blyverket.

Forslaget fra RME innebærer at nettleien i mye mindre grad enn i dag skal baseres på det faktiske forbruket. Det innebærer at de faste kostnadene ved å være koblet til det norske strømnettet dermed blir tilsvarende høyere. Forbrukerrådet tror dette vil føre til at det blir mindre lønnsomt å satse på energibesparende tiltak og egenproduksjon av strøm, og ber RME om å hensynta dette når nettleien skal utformes.

  • Det bør fremdeles kunne lønne seg å etterisolere hus eller investere i solceller. Men dersom nettleien i mindre grad er knyttet til det faktiske forbruket, så reduseres besparelsene ved at strømbruken reduseres, sier Blyverket.

Gjennom flere runder har Forbrukerrådet kritisert strømselskapene for at de gjør det komplisert for kundene å ta fornuftige valg i strømmarkedet. Med den nye løsningen skissert av RME, skal dermed samme strømselskap nå også kommunisere med kundene om en mye mer komplisert form for nettleie.

  • Historikken med strømselskapene tyder på at dette kommer til å bli en stor utfordring. Allerede i dag vet vi at mange ikke er klar over sitt eget strømforbruk, eller klarer å ha oversikt over de forskjellige begrepene bransjen benytter, sier Blyverket.

Forbrukerdirektøren mener at dersom det skal innføres en døgnbasert nettleieløsning, må det først ryddes opp blant de useriøse aktørene i strømmarkedet.

  • Det må stilles strengere krav til hvordan prising og beregning av strøm og nettleie blir formidlet til kundene via strømregningen, sier Blyverket.

I en forbrukerundersøkelse utført av strømleverandøren Lyse, ble det tydelig hvordan strømkundene har problemer med å skille mellom energi og effekt. En test viste at forklaringer av effekttariffer var for komplisert å formidle til kundene, og at det ikke førte til noen endringer i strømbruken.

  • Vi ber RME om å bruke bedre tid, og utføre brukertesting av de forskjellige forslagene. Da kan vi være trygge på at målene om å redusere belastningen på strømnettet blir nådd, og at det legges til rette for miljøvennlige investeringer, avslutter Blyverket.