Ulempen ved å være permittert stopper ikke med usikkerhet for fremtiden og at lønnsutbetalingen er redusert, for også neste års feriepengeinntjening blir kraftig påvirket. I dag er over 400 000 nordmenn permitterte, og går dermed på en skikkelig feriepengesmell sommeren 2021. 

Utenlandsferien ryker for alle i år, men den ryker også for svært mange til neste år. For de som mottar maksbeløpet ved permitteringen, betyr det kraftig reduksjon av feriepengene. Alle med årsinntekt på 500 000 kroner årlig mister over 25 000 kroner i feriepenger ved permittering på seks måneder.

Ved permittering mistes automatisk også retten til å opparbeide feriepenger. Siden mange ble permittert allerede i mars, betyr det at de kun tjente opp feriepenger for årets tre første måneder. Permitteringen går dermed både redusert inntekt i år, men også mindre feriepenger sommeren 2021.

Dersom permitteringen varer i over 52 uker, finnes det imidlertid muligheter. Etter å ha vært permittert i ett år, har man rett på å ta ferie inntil fire uker samtidig som man mottak dagpenger. Ferien føres opp på meldekortet, uten at det fører til trekk i dagpengene. Dersom man tar ut ferie før det har gått 52 uker, bortfaller denne retten og dagpengene blir redusert.

Hovedregelen er at de som mottar sykepenger, foreldrepenger eller pleie- og opplæringspenger har derimot rett til å motta feriepenger fra NAV. Samtidig vil de som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, har ikke rett til å motta feriepenger fra NAV.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank, anbefaler at de som er permitterte og mottar 2020-feriepengene, tenker over før pengene brukes. Stalltipset hennes er at årets feriepenger enten settes inn på en bufferkonto, eller at deler av dem settes for å dekke neste års ferie. Hun mener permitterte må dekke inn neste års tap i feriepenger ved å spare inn det tapte.

  • For de som bor alene, vil en månedlig sparing på 500 kroner fra september 2020 til juni 2021 betyr 5 000 kroner ekstra i feriepenger. De som klarer å spare 1 000 kroner i måneden har 10 000 kroner ekstra, sier Tvetenstrand.

Hun understreker at denne månedlige sparingen ikke dekker hele det tapte feriepengebeløpet, men at sparingen gjør at man kommer et stykke på vei mot et greit feriebudsjett til neste år.