Lånebeløp 10000 – 600000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Individuelt dager
Alder 20 år
Eksempel: Annuitetslån 150 000 kr, 5 år, nom. rente 9,07%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 9,46%. Totalkostnad 187 400 kr.
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11%, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-.
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
20 år Låner du 160 000 kr over 5 år, koster det 57 243 kroner hvis den effektive renten er 13.61%. Det vil si at det totale lånebeløpet for disse 5 år er 217 243 kroner
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-.

Forbrukslånbankene må hensynta andre kostnader enn boliglånsbankene, først og fremst siden de ikke kan ta sikkerhet i bolig. For mens banker sjeldent eller aldri taper penger når de låner ut med tinglyst sikkerhet i fast eiendom, må hvert enkelt forbrukslån tilpasses risikoen knyttet til en mengde forskjellige faktorer.

Sammenlign forbrukslån i vår oversikt

Forbrukslånbankene har i tillegg et annet og langt høyere kostnadsbilde når de selv låner risikovillig kapital, kombinert med at mange baserer finansieringen sin på innskudd fra kunder. De har derfor i liten grad fått fordelene og effekten av nedsatt styringsrente. For mens boliglånkundene har kunnet glede seg over hyggelige rentekutt, har ikke kredittkort- og forbrukslånskundene kunne gjøre det samme. Denne trenden er nå i ferd med å endres noe, siden kostnadene for bankenes egen finansiering gått noe ned. Det kommer forbrukslånskundene til gode, de første bankene har allerede satt ned renten.

Koronakrisen og påfølgende økonomiske utfordringer har tæret på privatøkonomier over hele landet. For mange har opptak av forbrukslån vært mer aktuelt enn noen gang tidligere. Reduserte renter på forbrukslånene kommer dermed godt med. Forbrukerrådet har gjennom sin tjeneste Finansportalen kontrollert de forskjellige aktørene, og melder nå at de første har satt ned rentene på forbrukslån. Rentekuttene varierer fra minus 0,03 prosent til 0,75 prosent, økonomer venter at flere aktører vil følge denne trenden.

Blant leverandørene av kredittkort har det i hovedsak ikke vært renteendringer. Her varierer imidlertid rentene veldig ut fra beløp, avbetalingstid og mulighet for sikkerhet.

Finans Norge, bransjeorganisasjonen for finansnæringen, viser til at kredittkorttilbydere og forbrukslånsbanker har en annerledes finansiering enn tradisjonelle banker. Mange finansierer seg gjennom innskuddspenger, noe som dermed fører til at styringsrenten i liten grad gir drahjelp. Aktørene er dessuten underlagt strenge krav gjennom Forbrukslånsforskriften.

Imidlertid har myndighetene i forbindelse med koronakrisen gitt forbrukslånbankene anledning til å innvilge mindre og kortsiktige lån med lav rente, til personer som venter på mottak av dagpenger fra NAV. 

En av de store aktørene innen forbrukslån, Bank Norwegian, forteller at de i hovedsak er finansiert gjennom innskudd fra kunder. Dermed er bankens kostnader i liten grad påvirket av at sentralbanken har justert ned styringsrenten. Dette er årsaken til at banken ikke har samme mulighet til å sette ned utlånsrentene slik som en boliglånsbank. Bank Norwegian opplyser samtidig at de gjennom de siste ukene har prioritert å hjelpe flere tusen kunder med reduserte eller utsatte avdrag.