Sparebank1 Hallingdal Valdres har lenge ligget på topp innen å tilby landets laveste lånerenter, noe de fremdeles gjør ved å tilby en rene på 1,40 %. I motsetning til det store flertallet av landets øvrige banker innfører de rentekuttene umiddelbart, noe de har gjort gang på gang. Banken opplyser at de taper et tosifret millionbeløp på denne praksisen, men at de ganske enkelt ikke skal tjene penger på kriser.

Den nye renten har allerede trådd i kraft, og plasserer banken nok en gang helt i teten blant landets laveste rentesatser. Siden mars har Sparebank1 Hallingdal Valdres totalt kuttet renten med 1,35 %, det siste kuttet var på ytterligere 0,25 %.

  • Vi ønsker å støtte kundene våre. Alt annet er feil med tanke på situasjonen vi er i, forteller Knut Oscar Fleten, banksjef i Sparebank1 Hallingdal Valdres.

Fleten forteller det er viktig at bankens kunder kan ha tillitt til dem både i dårlige tider og i gode tider. Lokalbanken forteller at praksisen koster dem et tosifret millionbeløp i potensielt tapte inntekter, beløp de dermed sender videre til kundene sine.

Etter Norges Banks innføring av den historiske nullrenten i forrige uke, har en rekke banker varslet rentekutt med opptil 0,40 %. Det store flertallet innfører imidlertid ikke rentekuttene før ved slutten av måneden. Med sine fremskyndede rentekutt har Sparebank1 Hallingdal Valdres dermed flere ukers forsprang med sine kutt. Bankens kunder har dermed nytt godt av rentekutt på totalt 1,35 % på snaue to måneder, og har ikke måtte vente i flere uker på den nye satsen.

I motsetning til det forrige rentekuttet fra sentralbanken, var to av landets største banker denne gangen først ute med å kunngjøre sine kutt. DNB, Nordea og Danske Bank er imidlertid blant de mange bankene som ikke innfører nye rentesatser før ved utgangen av måneden. Eksempelvis må Nordeas kunder vente helt til 28. mai før de får ny rente. Storbankene har lenge fulgt en praksis om å vente i 6 uker før rentekutt blir gjeldende, en praksis de først hevdet var pålagt. Forbrukerrådet har imidlertid dementert dette, og kaller praksisen for selvpålagt. Deretter havnet DNB ute i hardt vær da de hevdet det var umulig å fremskynde rentekuttet av tekniske årsaker.

  • Forrige gang og denne gangen valgte vi å fremskynde rentekuttet, som følge av den spesielle situasjonen vi er i, sier Simen Kjønnsås Thorsen, kommunikasjonsrådgiver i Nordea. Han legger til at deres vanlige praksis ved rentekutt er å la kundene vente i seks uker, men at de nå har valgt å halvere dette for at det skal komme kundene raskere til gode.

Likevel må både Nordeas og de andre storbankenes lånekunder vente nesten en måned lengre enn kundene til Sparebank1 Hallingdal Valdres på å motta sine rentekutt. DNB-kundene vet ikke engang hvilken rente de kommer til å få. I et skriv forteller landets største bank til kundene sine at de ikke får opplyst dette før senest 19 mai.

Fleten i Sparebank1 Hallingdal Valdres synes det er positivt at flere banker velger å fremskynde rentekuttet. Han viser til at rentene tross alt settes ned fordi vi befinner oss i en vanskelig økonomisk situasjon, og at bankene spiller en rolle med tanke på at folk skal komme seg gjennom.

Storbankene har fått mye kritikk fra mange hold for å være sene med å sette ned rentene. Flere av landets ledende politikere har anbefalt bankkundene å skifte bank. Hos Sparebank1 Hallingdal Valdres får de derimot gode tilbakemeldinger.

  • Ikke en eneste kunde har klaget på oss for å være trege, sier Fleten.

Han forteller at banken har fått flere kunder og at de tar markedsandeler. Det er også en del av bildet når lokalbanken velger å ikke tjene mellom 10 og 15 millioner kroner på å vente med å innføre rentereduksjonen. Sparebank1 Hallingdal Valdres er heller ikke børsnotert, og har ikke eiere som kun tenker fortjeneste. Banksjefen kan dermed stolt slå fast at de ikke ønsker å tjene krisepenger.