Ekspertene spådde tidenes fall i boligprisene. Fasiten for mai måned viser at det motsatte har skjedd. De siste tallene fra Eiendom Norge viser en historisk vekst i boligprisene, som forventes å fortsette fremover mot sommeren.

De norske boligprisene hadde en økning på 1,9 % i mai, som korrigert for sesongsvingning tilsvarer en prisøkning på 1,4 %. Dermed er dagens boligpriser på 2,5 % høyere enn de var for ett år tilbake, noe ingen eksperter trodde var mulig for bare uker siden. Tallene fra Eiendom Norge viser at boligprisene har steget i alle deler av Norge. Faktisk er dette den kraftigste prisstigningen som har blitt registrert noensinne i mai måned. Prisveksten utligner dermed boligprisfallet som oppstod i mars og april som følge av koronakrisen.

Ekspertene ser boligprisstigningen i sammenheng med at Norge har blitt gradvis gjenåpnet, i tillegg er prisene stimulert av at Norges Bank har innført en styringsrente på null prosent. Imidlertid har det blitt både solgt og lagt ut et mindre antall boliger enn normalt for juni, det meglerne omtaler som «vårflom» innen boligmarkedet har hittil i år ikke slått til.

For selv om prisene på boligene som selges øker, har det totalt blitt solgt langt færre boliger i år sammenligne med i fjor på samme tid. Tallet for mai måned viser 9 615 solgte boliger, noe som tilsvarer en reduksjon på 7,7 % sammenlignet med mai måned i fjor. Hittil i år har det blitt solgt 37 931 boliger, det er en reduksjon på 5,5 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Tallene fra Eiendom Norge viser også at det i mai ble lagt ut 11 217 boliger til salgs, det er hele 18,4 % færre enn samme måned i fjor. Ekspertene tror at de som planlegger kjøp eller salg av bolig nå begynner å føle at situasjonen har blitt tryggere. Et stabilisert marked bidrar til at usikkerheten blir mindre.

Parallelt har det oppstått en akutt stans i byggingen av boliger i Oslo, noe som kan føre til en kraftig prisvekst i tiden fremover. Etterspørselskurven vil dermed være høyere enn tilbudskurven, noe som presser prisene oppover. Eiendom Norge frykter at det på lang sikt blir bygget for få boliger til å dekke behovet i Oslo, noe som vi påvirke prisene over tid.

Mange eksperter har latt seg overraske over utviklingen i boligprisene, etter at det har vært knyttet stor spenning til hvordan koronakrisen ville spille inn. Allerede i mai måned kom det antydning om utviklingen, da boligprisene steg med 0,50 % etter et fall på 1,4 % i mars.

De dystre spådommene om dramatisk fall i boligprisene ble dermed ikke innfridd, hvor noen eksperter så for seg et fall i boligprisene på opp mot 8 %. Landets største bank, DNB, beregnet at prisfallet ville være på 4,3 % i år hvilket hadde vært det største fallet i boligprisene siden finanskrisen i 2008.

Før Eiendom Norge la frem tallene sine kom det en rapport fra Obos som viste en prisøkning på 1,9 % på landsbasis, samt 1,1 % i Oslo. Totalt betyr dette at koronakrisen hittil i år akkumulert ikke har hatt noen innvirkning på prisutviklingen.