Sommeren 2020 er det slutt med banktjenester hos Posten.

Det var i 1950 Norges Postsparebank ble etablert, eid av det statlige Postverket. Samtidig ble det lovpålagt at Postverket skulle tilby banktjenester gjennom såkalt bankplikt. Det førte til at Norges Postsparebank tilbudte alle vanlige banktjenester, men det var imidlertid den såkalte røde boken banken skulle bli aller mest kjent for. I den røde boken ble innskudd og uttak utført over skranke hos landet postkontorer behørig registrert – for hånd. Senere ble det oppgradert til stempelmaskiner, mens det på 90-tallet ble printet direkte i boka, som fremdeles holdt stand. Norges Postsparebank skiftet i 1995 navn til Postbanken, og ble en betydelig aktør innen bl.a. boligmarkedet. Postbankens store fortrinn var tilgjengeligheten gjennom alle landets postkontoret.

I 1999 ble Postbanken fusjonert med DNB, samtidig som det ble inngått en samarbeidsavtale med Posten Norge hvor DNB tok seg av banktjenestene gjennom ekspedisjonsnettet. Avtalen har senere blitt konkurranseutsatt både i 2005 og 2013, men har samtlige ganger blitt fornyet med DNB.

Fra starten av 2000-tallet ble det gradvis lagt ned postfilialer over hele landet, de fleste ble erstattet med post-i-butikk. I 2011 forsvant navnet Postbanken, mens de resterende kundene ble overført til DNB. Det er DNB som fremdeles leverer banktjenestene gjennom Postens ekspedisjonsnett, men 1. juli 2020 er også dette kapittelet over. Tilbudet blir derfor fjernet fra samtlige av de 1 400 ekspedisjonsstedene.

Fra den datoen er det dermed ikke lenger mulig å ta ut eller sette inn penger hos postkontorer eller post-i-butikk, verken for privatpersoner eller bedrifter. Avtalen skulle opprinnelig løpe ut 2019, men Posten og DNB forlenget overgangsordningen med et halvt år.

  • Det er trist at det ikke har latt seg gjøre å få en ny avtale om leveranse av banktjenester gjennom postens ekspedisjonsnett, noe DNB og Posten har arbeidet lenge med å få til. Vi frykter at kundene våre ikke får dekket behovet sitt for banktjenester, forteller konserndirektør Christian Brandt i Posten.

Posten har derimot plikt til å tilby banktjeneste gjennom landpostnettet, og er i dialog med staten om dette. Ut 2020 vil derfor banktjenester gjennom systemene til DNB være mulig som tidligere hos landets landpostbud. Det finnes i dag ca. 1 400 ruter med landpostbud. Det er usikkert hva som skjer med tjenesten dersom Posten ikke finner en løsning med DNB.