Gjensidige Bank blir til Nordea Direct. Skiftet skjer 27. februar 2020.

Gjensidige etablerte opprinnelig sin egen bankvirksomhet i 1993. I 1999 ble Sparebanken NOR og Gjensidige Forsikring fusjonert, og endret navn til Gjensidige NOR. Bankvirksomheten drev under navnet Gjensidige NOR Sparebank. I 2003 fusjonerte Gjensidige NOR med Den norske Bank, og ble til DnB NOR. Gjensidige Forsikring var imidlertid ikke en del av funksjonen. I 2007 ble Gjensidige Bank etablert på nytt, og overtok senere varemerket OPP Finans fra Citibank. Gjensidige Bank har hatt en årlig vekst på utlånsvolumet på 12 % de siste årene, samtidig som banken har levert gode tall. I 2018 ble det meddelt at Gjensidige Forsikring og Nordea Norge hadde inngått avtale om at sistnevnte skulle overta Gjensidiges bankvirksomhet, for en pris på 5,5 milliarder kroner. Oppkjøpet måtte godkjennes av relevante myndigheter i form av Konkurransetilsynet og Finanstilsynet.

27. februar 2020 skifter derfor Gjensidige Bank navn til Nordea Direct. Banken skal bli en selvstendig enhet, som drives parallelt med Nordea. Nordea Direct vil videreføre nettbankprofilen til Gjensidige Bank, og utelukkende være en mobil- og nettbank. Gjensidige Forsikring og Nordea forteller i en felles pressemelding at de to virksomhetene utfyller hverandre godt, og at de ser frem til å samarbeide.

Oppkjøpet gir Nordea 176 000 nye kunder og omtrent 170 nye medarbeidere fra Gjensidige Bank. Oppkjøpet er en del av Nordeas strategi om å vokse på det norske markedet. Nordea med sine 11 millioner kunder er den største banken i Norden, men må se seg slått av DNB i Norge.

Gjensidige Bank opplyser at kundene i banken ikke trenger foreta seg noe, og at de kan bruke banken som vanlig. Det er kun endringer i navn, nettsidene og et nytt telefonnummer til kundesupport, nesten alle eksisterende tjenester videreføres som tidligere. Dette inkluderer eksisterende lån, kontoer, innskudd og kort som vil fortsette å være de samme. På sikt skal imidlertid bankkortene til kundene byttes ut. Den nye banken håndterer imidlertid ikke fond. Kunder hos Gjensidige Bank som i dag har fond, bes om selge eller flytte fondene. Nordea Direct vil ikke tilby muligheten til å kjøpe fond.

Samtidig med oppkjøpet av Gjensidige Bank, har Nordea inngått et strategisk distribusjonssamarbeid med Gjensidige Forsikring. Samarbeidet medfører at Nordeas bankkunder tilbys forsikringer fra Gjensidige Forsikring. Gjensidige Bank og Nordea opplyser i en felles pressemelding at avtalen gir begge virksomhetene muligheten til å øke kunderekkevidden.