Siden koronakrisen rammet den norske økonomien for fullt i mars, har norske arbeidsgivere og arbeidstakere mottatt støtteordninger og tiltak laget for å oppveie noe av belastningen samfunnet har blitt påført som følge av nedstengningen. Totalt har regjeringen innført tre tiltakspakker, som gradvis har blitt utviklet og rettet mot forskjellige grupper ettersom krisen skred frem. Det totale beløpet koronakrisen har kostet Norge er ikke klart, men det første summene som utgjør regningen for krisen begynner nå å komme inn.

En av de største regningene for krisen kommer fra NAV. Etaten opplyser nå at de hittil har utbetalt 13,4 milliarder kroner til arbeidssøkere siden krisen inntraff i mars. På det meste har nesten en halv million personer vært permitterte, hvorav omtrent 360 000 personer til nå har mottatt penger fra NAV. Beløpet er ventet å stige i ukene fremover.

Beløpet på 13,4 milliarder kroner utgjør både forskudd på dagpenger, dagpenger og lønnskompensasjon. Totalt 3,8 milliarder kroner har blitt utbetalt som forskudd på dagpenger, mens 6,8 milliarder kroner har blitt utbetalt som ordinære dagpenger. Det resterende beløpet på 2,9 milliarder kroner er lønnskompensasjon til permitterte.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør i NAV, opplyser at pengene utbetales i et tempo Norge aldri har sett maken til.

  • I forrige uke hadde vi et antall vedtak om dagpenger som var det høyeste noensinne. NAV utbetaler nå penger i et tempo vi aldri tidligere har gjort, etter at det har kommet totalt 12 endringer fra Stortinget i forbindelse med koronakrisen, sier Vågeng.

Blant endringene er en forskuddsordning for dagpenger som ble ferdigstilt før påske. Ordningen sørget for at arbeidssøkende ikke skulle stå uten penger i påvente av saksbehandlingen hos NAV.

Totalt har NAV mottatt 465 000 søknader om dagpenger siden koronakrisen rammet landet. De har hittil behandlet 230 000 av søknadene, hvorav forrige uke alene førte til 25 900 vedtak. NAV har saksbehandlet flere søknader om dagpenger de siste åtte ukene, enn i hele 2019 til sammen.

Fremdeles venter omtrent 197 000 personer på å få sin søknad om dagpenger behandlet, noe som har ført til at NAV har blitt kritisert av permitterte som står uten inntekt. NAV regner ikke med å være gjennom hele søknadsbunken for i slutten av august.