Hvordan blir skattemeldingen 2020? Vi ser nærmere på saken.

Selvangivelsen har ikke bare skiftet navn til skattemelding, den har også i flere runder blitt stadig forenklet. Systemet med å levere skattemelding ble innført i 1911, og inneholder informasjon om hva hver enkelt borger over 18 år har av inntekter, utgifter, gjeld og formue. Løpende forenklinger og ikke minst digitalisering har gjort jobben stadig enklere. Fra 2008 ble det innført fritak fra leveringsplikten for skatteytere som har mottatt en riktig og komplett forhåndsutfylt skattemelding. Pensjonister uten formue eller inntekt av betydning er også fritatt fra levering.

Fra og med i år innfører Skatteetaten en ny form for skattemelding. Hensikten er at alt skal foregå raskere, noe som også inkluderer en raskere tilbakebetaling til alle som har blitt trukket for mye i skatt. Nesten 3 millioner skattebetalere kan derfor glede seg til både et enklere skjema og raskere oppgjør.

  • Vi tror folk synes det nye systemet blir lettere å forstå. Den nye skattemeldingen inneholder færre punkter enn det tidligere rapportskjemaet, forteller Norges skattedirektør, Hans Christian Holte.

Med den nye skattemeldingen blir det både enklere å kontrollere opplysningene og enklere å fylle ut informasjon dersom noe mangler. Den nye skattemeldingen er interaktiv, og gir hjelp underveis. Systemet kontrollerer også at det som fylles inn ikke der motstridende. 

Oppgir du for eksempel at du eier en ekstra bolig, spør skattemeldingen om du leier den ut. Fører du opp renteutgifter som ikke samsvarer med det du har ført opp av lån, får du et tips om at noe kanskje er feil. Slik ønsker Skatteetaten å veilede under utfyllingen, og tror løsningen gjør det enklere for alle. 

Skattemeldingen er forhåndsutfylt, og kommer i år tidligere enn noen gang før. Hittil har det beryktede dokumentet dukket opp i begynnelsen av april, men fra nå mottar norske borgere skjemaet mellom 18. og 31. mars. Skatteetaten opplyser at enkelte kommer til å få tilbake skattepenger allerede i april. 

Tidligere var skattemeldingen sortert etter nummererte poster, disse er nå historie. De tradisjonelle postene har blitt byttet ut med en kategorisering etter emner, som Skatteetaten mener har en logisk oppbygging. De nye emnene heter «arbeid, trygd og pensjon», «bank, lån og forsikring», «bolig og eiendeler», «familie og helse», «finans», «gaver og arv» og «personlige forhold».

Skattedirektør Holte forteller at det nye systemet gjør Skatteetaten i stand til å utbetale raskere til personer som har fylt ut skattemeldingen. Tidligere måtte vanlige lønnsmottakere vente på at det endelige skatteoppgjøret skulle komme i slutten av juni, omtrent to måneder etter den gamle innleveringsfristen som var 30. april.

Tidligere satt mange og ventet på at det endelige skatteoppgjøret skulle komme i slutten av juni, selv om fristen for innlevering av skattemeldingen var omtrent to måneder tidligere. Tidspunktet for utbetalingen vil korrespondere med når man leverer skattemeldingen. 

Før du får penger tilbake på skatten, skal Skatteetaten imidlertid kontrollere om du skylder penger til staten, eller om det skal trekkes fra barnebidrag, trygdeutgifter eller andre krav. Det kan også være du plukkes ut til en ekstra kontroll, noe som i fjor gjaldt omtrent 10 % av skattemeldingene.

Har du vedlegg til skattemeldingen, blir du imidlertid ført inn i det gamle systemet. Selvstendige næringsdrivende og deres ektefeller får også den gamle varianten.  Også her har det vært forenkling de siste årene, i form av en såkalt forenklet næringsoppgave.