NVE har kommet ut med forslag til et nytt system for nettleie.

Sjefen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kjetil Lund, øsker at det norske kraftnettet skal benyttes bedre. NVE forslår nå et nytt system for nettleie, som skal føre til en smartere brøk av strømnettet og dermed spare nettleverandørene for investeringer i milliardklassen.

Årlig betaler private og næringslivet 27 milliarder norske kroner på nettleie. Summen er ventet å øke betydelig i årene som kommer. NVE legger nå frem et forslag om nytt system for nettleien, en såkalt «effekttariff». Forslaget skal sørge for at nettet benyttes bedre, slik at det ikke blir nødvendig med så omfattende investeringer i dagens infrastruktur. Dermed vil også den ventede økningen av nettleien bli redusert.

De er den økte overgangen fra fossil energi som strøm som har ført til at flere forbrukere bruker mye strøm på én gang. NVE opplyser at  dette spesielt gjelder ved lading av ferger og elbiler. Dette kan bli dyrt fremover dersom strømnettet ikke brukes smartere.

I dag betaler de fleste kunder en nettleie basert på mengden strøm de bruker gjennom året, og ikke etter hvor stor belastning de legger på strømnettet. I forslaget fra NVE baseres nettleien mer på hvor mye effekt du bruker i den ene timen du bruker mest. Dermed kan det lønne seg å ikke bruke både komfyr, elbillader, gulvvarme, varmtvannstank og panelovner samtidig.

Dagens strømregning er delt i tre, de tre delene er omtrent like store. Disse er nettleie, avgifter og strømprisen. NVEs forlag dreier seg om metoden nettleien beregnes på, med andre ord det du betaler for vedlikeholdet og driften av nettet.

Forslaget er imidlertid omstridt, og har blitt utsatt grunnet omfattende arbeid. NVE foreslo også et nytt system i 2017, men forslaget ble ikke gjennomført grunnet mye motstand. Det nye forslaget vil kun gi beskjedne endringer i nettleien, mener direktøren i NVE, Kjetil Lund.

NVE foreslår samtidig at endringene innføres gradvis, for å sikre at kundene får god tid til å omstille seg til det nye systemet. Ifølge NVE vil noen kunder få økt nettleie, mens andre vil betale mindre. Belastningen for den enkelte skal dempes ved at det nye systemet innføres over en periode på fem år.

Når nettleverandørene planlegger fremtidige utbygginger, benytter de til normalt en modell hvor hver bolig har et maksimalforbruk på fra 6 000 til 12 000 watt. Ettersom flere begynner å lade elbiler, kan dette derimot endres mye. En vanlig elbil øker strømforbruket i en bolig med omtrent 15 prosent årlig, samtidig som maksuttaket kan øke fra 50 til 100 prosent. Dette er en utfordring for nettkapasiteten, som dermed må bygges ut. Allerede nå koster investeringer i nettlinjene omtrent 15 milliarder årlig. Alternativet er smartere bruk av strømmen, slik at forbruket blir fordelt, uttaler Kjetil Lund NVE. Dersom vi klarer å flytte noe av forbruket når det er stort press i nettet og fordele det utover døgnet, kan vi spare store summer, avslutter Kjetil Lund i NVE.