Med dagens lave strømpriser, utgjør nettleien en vesentlig del av strømregningen. Nettleien har både et fastbeløp og et beløp som beregnes etter forbruk. Statnett begrunner reduksjonen i nettleien med koronakrisen, samtidig har det voksende prisnivået på den faste delen av strømregningen mottatt mye kritikk. Samtidig som forbrukerne kan glede seg over reduserte strømregninger, vil den norske industrien motta mindre rabatt enn de håpet på.

Knut Hundhammer, konsernsjef i Statnett, begrunner reduksjonen med at Statnett skal delta i den nasjonale dugnaden, og ønsker å gjøre kuttet for å lette den vanskelige situasjonen mange strømkunder befinner seg i.

Nettleien for 2021 blir formelt vedtatt 1. oktober. For at dette skal komme på plass må det på plass statlige godkjennelser. Imidlertid er det sannsynlighet for at reduksjonen er bestemt fra politisk hold og vil bli klarert.

Samtidig som forbrukernes strømregning går ned, innfører Statnett en flat rabatt for industriens nettleie på 50 %. Norsk Industri mener derimot at reduksjonen burde vært større, og er skuffet over at medlemsbedriftene ikke får enda større rabatt.

Statnett sier de nå klarer å flate ut nettleien for forbrukerne. Selskapet er et såkalt statsforetak, og er underlagt staten gjennom Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for det høyeste nivået av det norske kraftnettet – kjent som sentralnettet. Dette er de aller største kraftlinjene, som overfører strøm over store avstander og til og fra utlandet. 

Statnett er nå midt inne i en utbygging av kraftnettet for tilrettelegging av fornybar kraft og elektrifisering. Kostandene blir hovedsakelig dekket gjennom nettleien. Investeringene Statnett gjør i strømnettet bidrar til vekst og arbeidsplasser i hele landet, både innen industrien og i andre sektorer. Et forsterket strømnett vil tilrettelegge for ny forbrukstyper og ny produksjon fra fornybare kilder, samtidig som strømkundene sikres en trygg strømforsyning. Nå ønsker Statnett at dette skal skje uten at kundene rammes økonomisk. 

Parallelt arbeides det med å se på ordningen og løsninger som tilrettelegger for modeller som gir rabattert strøm utenfor tidspunktene hvor strømnettet belastes mest. Intensjonen bak dette er at det ved å fordelen den totale strømbruken over større deler av døgnet, vil være mindre behov til å måtte bytte ut kraftnettet. Løsningene som hittil har blitt presentert har imidlertid ikke blitt positivt mottatt. Statnett bekrefter at det jobbes med ordninger for å skapet et forbruk som ikke trenger like høy grad av forsyningssikkerhet.