I følge lekkasjer fra den kommende stortingsmeldingen, har næringsminister Iselin Nybø (V) gått inn for å øke Konkurransetilsynets arbeid inn mot dagligvarebransjen. Dette vil sørge for årlig kartlegging av kjedenes innkjøpspriser fra merkevare- og grossistleddet.

Endringene skjer som direkte følge av Konkurransetilsynets avsløring av dagligvarebransjen i fjor. Avsløringen skjedde etter at Tingretten ga Konkurransetilsynet tillatelse til å foreta razzia på kontorene til flere av de mistenkte aktørene. Etter fjorårets tilsyn, viste det seg at enkelte produsenter og grossister hadde store prisforskjeller mellom  kjedene. De minste kjedene, som gjerne er de mest prisutfordrende, fikk de dårligste prisene, mens de  største kjedene, som ofte er de dyreste, fikk lavere priser uten å sette ned prisene. Dermed ble det  aldri reell konkurranse innen de aktuelle varegruppene, noe som til syvende og sist rammer forbrukerne i form av at prisene holdes høye.

Det er denne problematikken næringsministeren og Konkurransetilsynet vil til livs når de igangsetter permanent overvåkning av dagligvareaktørene. Karl Munthe-Kaas, daglig leder for Kolonial.no, mener dette vil gjøre godt for konkurransen i dagligvaremarkedet. 

  • Det er en enorm seier, og akkurat det vi har ønsket oss i mange år. Dette er helt avgjørende for at konkurranseloven skal håndheves på en ordentlig måte, sier Munthe-Kaas.

Han viser til at konkurranseloven knapt har vært håndhevet inn mot dagligvarebransjen de siste 15 til 20 årene. 

  • Det er ikke rart aktørene har tilpasset seg, når lovgivningen ikke håndheves. Det er helt tydelig svært fristende for dominerende leverandører å ta høyere priser fra de minste, sier Munthe-Kaas.

Også Trond Bentestuen, adm.dir. i Rema 1000 Norge AS, er fornøyd med de varslede signalene fra stortingsmeldingen. Han stiller seg optimistisk til at Konkurransetilsynet skal utføre årlige kartlegginger av innkjøpsprisene.

  • Det handler om å forstå hvordan virkeligheten innen norsk dagligvare er. Enten så mener man at det allerede er tøff konkurranse og at alt er bra, eller så mener man at en bransje med bare tre store aktører gir for liten konkurranse. Markedsandelene viser i hvert fall at konkurransen har blitt svakere med tiden, sier Bentestuen.

Han mener Konkurransetilsynet til nå ikke har håndhevet lovgivningen ordentlig, og at tilsynet også i saken som ble avdekket har dratt føttene etter seg.

  • Jeg mener næringsministeren ikke kan misforstås, nå har Konkurransetilsynet fått klar beskjed om at konkurranseloven må håndheves skikkelig, sier Bentestuen.

De siste årene har Rema mistet markedsandeler i konkurransen med de større aktørene. I likhet med Kolonial.no, mener Rema at prisforskjellene i innkjøpsprisene er så store at det bryter med konkurranseloven.

Både Kolonial.no og Rema ønsker at det tydeliggjøres hva som defineres som konkurransehemmende innkjøpsfordeler, og hvordan Konkurransetilsynet skal operere fremover.

Lars Sørgard, direktør i Konkurransetilsynet, mener en permanent fokus på dagligvarebransjen vil gi trygghet i arbeidet de har igangsatt.

  • Vi ønsker å fortsette arbeidet vi allerede har igangsatt, og ønsker oss mer håndheving av konkurranseloven kombinert med mer markedsovervåkning, sier Sørgard.

Han er uenig i at lovgivningen ikke har blitt håndhevet, og viser til at Konkurransetilsynet har stoppet Norgesgruppens foreslåtte samarbeid med ICA.

  • Vi gjør de tiltakene vi løpende mener er riktige, og har gjort prioriteringer innen denne bransjen som vi selvfølgelig går gode for, sier Sørgard.

Han forteller at forskjellene i innkjøpsprisene ble et tema hos Konkurransetilsynet, etter en rapport fra Oslo Economics som viste til nettopp det som det viktigste hinderet for nye etableringer. Etter dette startet Konkurransetilsynet sine kartlegginger, som førte til at de åpnet en etterforskningssak rundt innkjøpsprisene.

Han avviser påstanden fra Rema-lederen om at Konkurransetilsynet har dratt føttene etter seg i saken som ble avdekket.

  • Det er jeg ikke enig i. Det næringsdepartementet nå gjør, er at de viser tillit til arbeidet vårt og at konkurranseloven er et viktig virkemiddel for å bedre konkurransen innen dagligvaremarkedet, sier Sørgard.

Norges største aktør innen dagligvarer, Norgesgruppen, mener det er positivt at Konkurransetilsynet nå får økte ressurser og bedre kapasitet. De synes det er riktig at dagligvarebransjen skal overvåkes permanent.

  • Vi synes det også hadde vært positivt dersom det hadde blitt fokusert mer på ytelser og motytelser, og at det også hadde blitt innhentet priser fra et utvidet antall leverandører, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen.

Munthe-Kaas tror dette vil gi et helt annet forhandlingsklima med leverandørene denne høsten, gjennom det bransjen kaller «høstjakten». Han tror nyhetene fra Næringsdepartementet kommer til å gi en tydelig avskrekkende effekt.

  • Jeg forventer at de ledende leverandørene reduserer prisene, og reduserer forskjellene mellom kjedene for å unngå å bli bøtelagt.

Sørgår bekrefter at Konkurransetilsynet følger godt med på innkjøpsprisene for 2020, og hvor mye det blir i prisforskjeller mellom kjedene. Han forteller at Konkurransetilsynet har kommet langt innen å utvikle maler for å kartlegge innkjøpsprisene fra de forskjellige aktørene.