Landkreditt Bank er en samvirkebank som siden stiftelsen i 1915 rettet seg mot landbruket. De siste årene har banken også hatt fokus på å tilby boliglån med lave renter til privatkunder. Nå varsler Landkreditt Bank at de kutter rentene til bankens laveste nivå gjennom tidene. Kuttet skjer med virkning fra 8. mai, og uten av Norges Bank har redusert styringsrenten ytterligere.

  • Vi lytter til kundene. Når det stormet som verst forrige gang Norges Bank satte ned styringsrentene, var vi også da en av de første bankene til å sette rentene. Vi har lovet kundene våre at vi skal være i ledersjiktet innen pris, det er et løfte vi akter å holde, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Konsernsjefen forteller at Landkreditt Bank kutter i renten allerede nå, selv om de øvrige bankene venter på nye grep fra Norges Bank. Banken har flere ganger blitt kåret til landets billigste bank på boliglån.

  • Dette er kanskje et overraskende grep, men det handler ganske enkelt om å levere et mest mulig konkurransedyktig tilbud til kundene våre, uansett tidspunkt, sier Lønnum.

Både nye og gamle kunder får den nye renten allerede fra 8. mai. Den beste renten på boliglån er nå 1,89 prosent for produktet Boliglån 50 % og Grønt boliglån. Samtidig får ordinært boliglån innenfor 75 % av boligens verdi en rente på 2,15 %. Tilsvarende kutt skjer i bankens landbrukslånsprodukter, samtlige låneprodukter har nå tidenes laveste rente gjennom bankens historie.

  • Vi skal alltid være særdeles konkurransedyktige, og kundene våre skal være trygge på at de får gode priser. Derfor ligger vi i forkant, og slår til med et nytt rentekutt allerede nå, sier Lønnum.

Konsernsjefen vektlegger også at banken ønsker å bidra i den økonomiske krisen, og gjennom rentekuttene bidrar til å ta samfunnsansvar.

  • Landet er i en krise og i en tid med mye uvisshet når det gjelder økonomi, vi ønsker å bidra. Kundene være skal føle seg trygge på at vi gjør alt vi kan for å levere. 

Det neste rentemøtet i Norges Bank er planlagt 7. mai. Økonomene strides om hvorvidt sentralbanken kommer til å benytte enda flere virkemidler, mange tror det kan bli både nullrente og negativ rente i Norge.

  • Jeg tør ikke spekulere i hvor langt ned renten skal gå, men Norges Bank har gitt klar beskjed om at de ikke ønsker negativ styringsrente. Min mening er at vi er i tidlig fase når det gjelder effekten på næringslivet og husholdningene, derfor kan det være at Norges Bank holder igjen rentekutt denne gangen, sier Lønnum.

Konsernsjefen er spent på å se om de andre bankene følger etter. Han viser samtidig til at utviklingen innen Nibor-rentene på mange måter er like styrende som styringsrenten til Norges Bank. Nibor er en beregning av snittrentene som Nibor-bankene (Nordea, SEB, Swebank, Handelsbanken, Danske Bank og DNB) opplyser at de vil kreve i rente på usikrede lån til andre banker.

  • Vi følger løpende med på utviklingen for å se om det blir mulig å gi et enda bedre tilbud, avslutter Lønnum.