Forbrukertilsynet har sendt ut et orienteringsbrev til flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe, hvor tilsynet presiserer at selskapene tydelig må opplyse passasjerene om deres rettigheter ved kansellering av flyreiser. Samtidig ber Forbrukertilsynet om at de tre selskapene redegjør for sine informasjonsrutiner.

De siste ukene har svært mange flykunder fått flyvningene sine innstilt. Forbrukertilsynet minner om at disse kundene har krav på å få pengene sine tilbake, enten som kontanter eller ved en bankoverøring. Dette er en rettighet som flyselskapene har plikt til å opplyse tydelig om. Refusjon kan gis i form av reisekupong eller andre tjenester, men dette forutsetter at passasjeren godtar alternativet og at det avtales skriftlig.

  • Det er viktig å presisere at flykundene skal motta klar og tydelig informasjon om deres rett til å kreve hele billettprisen refundert, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Lier Haugseth viser til at flere flyselskaper tilbyr verdikuponger og vouchers, fremfor å gi kundene penger tilbake. Dette er helt i orden så lenge retten til refusjon ikke underkommuniseres, og forbrukeren selv aktivt velger slike kuponger fremfor en ordinær refusjon.

For mange av flyselskapene som nå har flyflåten sin stående på bakken, tilbyr å gjøre om refusjonene til verdikuponger. Eksempelvis har kundene hos Norwegian fått tilbudet om å gjøre om refusjonen til selskapets såkalte Cashpoints.

  • Dersom flyselskapene utelukkende informerer om muligheten til å få refusjon som verdikupong og lignende, uten at de samtidig informerer om retten til å få refusjon med penger, kan det være et brudd på markedsføringsloven, sier Lier Haugseth.

Fremtiden til Norwegian henger for øyeblikket i en tynn tråd, selv om ingenting er avgjort. Dersom Norwegian eller andre flyselskaper skulle gå konkurs, betyr det at flykundene står igjen med dårligere rettigheter. Den ene muligheten er å legge inn krav til boet, som ikke vil bli regnet blant såkalte prioriterte krav, og dermed har svært lav sannsynlighet for refusjon. Den andre muligheten er dersom billetten er kjøpt gjennom en betalingsmetode som åpner for såkalt chargeback – at betalingstilbyderen refunderer beløpet ved å trekke det fra mottakeren. Dette gjelder for eksempel ved betaling som har skjedd med enkelte nettlommebøker, eller med kredittkort slik som MasterCard. Forutsetningen for å benytte chargeback er at kravet meldes inn så raskt som mulig. En tredje mulighet for å få pengene tilbake, er dersom du har en forsikring som dekker en slik situasjon. Dette kan være en forsikring som tilbys av betalingstilbyderen din, eller som inngår som en del av innbo- og/eller reiseforsikringen din.