Helt siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) gjennomført en årlig undersøkelse om spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen baseres på innrapporteringer fra samtlige medlemsvirksomhetene i foreningen. Tallene viser at fondssparing er populært blant nordmenn som aldri før, antall avtaler har passert over 1 millioner. I 2019 ble det opprettet 167 456 nye spareavtaler i fond, mens 48 % av alle avtalene går gjennom en aksjesparekonto. Totalt hadde norske privatpersoner 1 072 748 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond ved utgangen av 2019. Det er en økning på 167 456 avtaler (18 %) fra 2018.

En spareavtale vil si at det opprettes regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, disse er som oftest månedlige.

  • Sparing av et fast beløp hver måned i fond er den spareformen vi anbefaler. Det er enkelt å komme i gang med fast sparing, og de aller fleste av oss har råd til å sette av noen hundrelapper i måneden, Det er gledelig at stadig flere får opp øynene for denne måten å spare på, sier Petter Hermansen, daglig leder i Nordea Funds.

Tall fra VFF viser at det samlede årlige sparebeløpet i aksje- og kombinasjonsfond gjennom faste avtaler har det mer enn doblet seg. I perioden 2006 til 2019 gikk dette fra 4,4 til 12,9 milliarder kroner. I tillegg kommer alle spareavtaler som er omfattet av øvrige produkter, slik som fondskontoer.

  • Det er flere årsaker til at sparing i fond øker. Innføringen av aksjesparekonto er en faktor. Den viktigste årsaken er allikevel det lave rentenivået som tvinger nordmenn til å se på andre sparealternativer enn innskuddskonto. Vi tror også at flere tar innover seg ansvaret for sparing til egen pensjon. Usikkerheten i forhold til fremtidige pensjonsytelser gjør at mange ønsker å sikre seg økonomisk når pensjonstiden nærmer seg, sier Hermansen.

Mange er usikre på når det er lurest å kjøpe aksjefond under et børsfall, og venter på det perfekte øyeblikket for å kjøpe. For tiden er mange bekymret for at aksjemarkedet har falt mye i forbindelse med koronakrisen og utfordringer i forbindelse med fallende oljepriser. Det snakkes også om at den globale økonomien er inne i den kraftigste resesjonen siden den store depresjonen på 1930-tallet. Dette kan imidlertid være en fordel hvis aksjekursene faller i en periode først, noe som kan føre til at spareavtalene samler fondsandeler til lave kurser.

  • Det er disse fondsandelene som blir gull verdt når markedet igjen stiger. Det er naturlig at markedet svinger, noe alle som sparer langsiktig i fond kommer til å oppleve før eller senere. Dette er også årsaken til at det både er lurt og enkelt med en spareavtale, avslutter Hermansen.