Tall fra NAF viser at 37 % av alle nordmenn skal på bilferie i Norge. Sommerferien 2020 kan imidlertid få en kostbar baksmell når bompengeregningen dukker opp, for mange strekninger har fått skyhøye økninger i satsene bare siden i fjor. I tillegg må elbilistene også starte å betale for seg.

Lokalvalget 2019 viste at mange har fått nok av bompengesatsene, og dette så vi ved at protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger sikret seg en oppsiktsvekkende oppslutning. Etter sommerferien 2020 kan partiet få enda flere sympatisører, for nivået på bompengene kommer til å merkes. Tur/retur fra Oslo til Bergen koster eksempelvis 791,- kroner til statskassen. En skikkelig norgesturne, fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord, koster 1 714,- kroner i bompenger. En dagstur fra Ski til Stavern koster 288,- kroner.

Enkelte strekninger har satt nye rekorder i bompengesatser. For eksempel har tur/retur fra Oslo til Kristiansand hatt en prisøkning på over 75 % bare på ett år. Det skyldes at det er etablert fire ny bomplasseringer på strekningen. Noe av strekningen har blitt bedre, men sammenlignet med fjoråret har strekningen kun blitt 3 % kortere. Nå slipper heller ikke elbilistene unna sin del av kaken på samme strekning. De får en prisøkning på 5,5x bare siden i fjor. Totalen for tur/retur er riktignok kun på 68 kroner.

En annen strekning som har blitt dyrere uten å bli kortere, er Stavanger til Oslo. Prisen i fjor var på 291 kroner, den er nå på 440 kroner. Det betyr en økning på 51 % uten noen åpenbar årsak. Påslaget for elbilistene er økt med 7,25x siden i fjor, tilsvarende 87 kroner.

Noen steder har riktignok prisene blitt redusert, men disse er i fåtall. Eksempelvis gjelder dette gjennom Gudbrandsdalen, hvor en reise fra Sandvika sør for Oslo til Sel kommune nå koster 335 kroner mot 522 kroner i fjor, en reduksjon tilsvarende 36 %. Samme strekning kan gjennomføres uten kostnad for elbilistene.

Ruten som velges har riktignok svært mye å si. Mange bompengeveier har alternativer, disse tar imidlertid lenger tid og dermed mer drivstoff. Bompengeselskapet Fjellinjen har laget en bompengekalkulator, som viser mulige kjøreveier og satsene. Ved hjelp av tjenesten er det dermed mulig å beregne både hva som er rimeligste vei, og hva som er raskeste vei.

Bor du i det tidligere fylket Finnmark og holder deg der, trenger du ikke være bekymret over bompengene. Området er fremdeles det eneste i Norge som ikke  har innkreving av bompenger.