Vinmonopolet ligger an til å få tidenes beste år, samtidig som mange dagligvarebutikker i tidligere Østfold opplever en enorm omsetningsøkning. Mange nordmenn fortviler og savner billig grensehandel, samtidig som det for første gang lar seg gjøre å sette tall på hva grense- og tax free-handelen utgjør i kroner.

Petter Haas Brubakk, leder for NHO Mat og Drikke, lurer på hva som skal til for at politikerne forstår hvor skadelig grensehandelen er for norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Han etterlyser en grundig gjennomgang av avgiftene på norske varer, og at politikerne ser på det det totale regnestykket som følger av dagens grensehandel.

NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel, Virke Handel og Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund utgjør det som kalles grensehandelsalliansen. De representerer landets største aktører innen dagligvarer og matleveringer, og mener at økningen i grensehandelen de siste årene har ført til at arbeidsplasser og investeringer har forsvunnet ut av Norge.

De håper at den formidable salgsøkningen norske matvarebedrifter opplever som følge av stengte grenser, fører til at politikerne forstår at de må innføre tiltak for å forhindre grensehandelen. For de siste månedene har salg av varer som normalt kjøpes i Sverige eksplodert, dermed blir det for første gang mulig å tallfeste hva grense- og tax free-handelen medfører i kroner.

Vinmonopolet melder om 70 % salgsøkning i mai, mens norske bryggerier har en økning i salg av brus på 40 % og øl på 20 %.

  • Disse tallene gjør det mulig å regne ut hva grensehandelen utgjør i kroner og øre, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder for NHO Service og Handel.

Oppdaterte tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at grensehandelen ved utgangen av mars nådde 13,8 milliarder kroner gjennom de siste 12 foregående månedene. Det er en nedgang på 15,3 % for tilsvarende periode ett år tidligere. Tallene utarbeides for hvert kvartal, statistikk fra de foregående årene viser at 3. kvartal 2019 utgjorde tidenes rekord, med nært 5 milliarder kroner i grensehandel. Tallene fra SSB er imidlertid estimater, salgsøkningen under nedstengningen av Norge kombinert med et nytt måleredskap for grensehandel, viser at det virkelige tallet er langt høyere.

Grensehandelsalliansen mener de nye tallene må føre til at det lages et totalregnskap for hva grensehandelen koster Norge i form av tapte inntekter og arbeidsplasser. De mener at dersom særavgiftene på produkter som tobakk, alkohol og sukker går ned, så vil inntektene staten taper på dette likevel ikke kunne måle seg med inntektene staten hadde fått i form av arbeidsplasser og skatter dersom varene ble solgt i Norge. I tillegg kommer gevinster relatert til helse og miljø. Norgesgruppen er en av aktørene som ser omsetningsøkning i butikkene de har i grensestrøkene. Tallene viser opptil 83 % økning i salget av øl, og 66 % økning i tobakk.

Også Finansdepartementet har notert seg tallene, men lover ingen konkrete tiltak. De mener tallene bekrefter et bilde de allerede kjenner til.

  • Det er viktig og bra at vi gjennom stengningen av grensen ser hvilken effekt grensehandelen har på forskjellige varer, sier Magnus Thue, statssekretær for Høyre i Finansdepartementet.

Thue mener det er lite sannsynlig at produkter som alkohol, kjøtt og tobakk kommer til å bli priset lavere, uansett hvem som sitter i regjering. Samtidig viser han til at det nylig ble inngått forlik med Fremskrittspartiet om å kutte i avgiften på brus, som hadde fått et for høyt nivå på særavgiftene.

  • Dersom det viser seg at grensehandelen er veldig mye større enn det vi visste fra tidligere, så må problemstillingen gjennomgås – men det vil overraske meg, avslutter Thue.