Strømbruken i Norge er stigende, i takt med økning i antall elbiler og hjem med mer elektronikk. Strømleverandørene ønsker å få ned toppene i strømnettet, siden en belastning som fordeles over større deler av døgnet fører til mindre behov for kostnadskrevende utbygginger og oppgraderinger. For å få fordelt strømforbruket, lanseres en ny og kreativ løsning, som innebærer at husholdningene mottar betaling for å koble ut forbruket.

Ved å koble bort strøm fra maskiner og elektriske installasjoner gjennom de timene forbrukstoppene er høyest, vil bruken bli balansert og fordelt jevnere ut over døgnet samtidig som strømselskapene unngår å måtte investere milliarder av kroner i oppgradert infrastruktur.

Nå lanserer selskapet Ishavskraft en løsning som kobler ut husstander, det er kunden selv som bestemmer prisen for å midlertidig koble bort deler av forbruket sitt. Dette skjer gjennom en nettbasert lokal markedsplass, hvor prisen avgjøres av tilbud og etterspørsel. 

  • Løsningen innebærer ikke at forbrukerne må stå opp midt på natten for å lage middag og vaske klær, siden strømprisen da er lavest. Den innebærer å benytte smart teknologi som fordeler kundenes strømbruk, men uten at det reduserer komforten, sier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

Gjennom denne fleksible løsningen får kundene lavere strømregning og nettleie. I tillegg får kundene betale for å selge sin egen kapasitet, som i praksis betyr at de kobler bort strømmen fra enkelte av husholdningens enheter i bestemte perioder og dermed avlaster strømnettet.

Løsningen testes nå ut i Nord-Senja, hvor fiskeindustrien har vært bærebjelken i mannsaldre. Men der det tidligere var manuelle arbeidsoppgaver, har teknologi og automasjon overtatt mesteparten av arbeidet. Det har ført til at området tidvis er i ferd med å nå grensen for tilgjengelig strømkapasitet. Dette gjelder spesielt i høysesongene for sild og torsk, hvor robotene og maskinene kjører med full styrke. Samtidig er dette årets kaldeste måneder, slik at forbrukstoppen er en utfordring både for næringsliv og husholdninger.

Ved  hjelp av smart teknologi, kobles nå enkelte komponenter bort for å sikre stabil strømdrift. Dermed kan både næringslivet og husholdningene kutte kostnader og redusere strømbruken når det gjelder som mest.

Tidligere denne måneden ble den aller første testen fullført. En lokal bedrift koblet bort et av sine strømkrevende redskaper i en time, og det lokale nettleieselskapet betalte bedriften for kapasiteten i form av fratrekk på neste strømregning. Nå skal de første husholdningene få montert tilsvarende teknologi, slik at de får betaling for ikke å bruke strøm. Hvis man kombinerer dette med andre tiltak som f.eks plusskundeavtaler så kan det faktisk gå mot regninger som går i pluss for enkelte bedrifter.