Da vi gikk inn i 2020 skjedde det en rekke ting som vil påvirke økonomien

Sammen med 2020 kom også flere lover som kan påvirke økonomien din. Her er en gjennomgang av noen av de mest vesentlige endringene.

For fem år siden, i 2015, ble avgiftene på import av varer fra utlandet redusert. Avgiftsreduksjonen gjaldt vel og merke for produkter som koster mindre enn 350 kroner. I løpet av kort tid førte reduksjonen til en enorm økning av nettbestillinger fra utlandet. Hele ordningen har vært omdiskutert da den går ut over norsk varehandel. Ved inngangen til 2020 ble derfor avgiftsfritaket på varer under 350 kroner fjernet, i første rekke for næringsmidler og produkter med særavgift. Reduksjonen gjelder dermed matvarer, godterier, brus, vitamintilskudd og andre konsumerbare produkter. Fra 1. april 2020 utvides innstrammingen til å også gjelde øvrige varer som bestilles fra utlandet. Du må dermed betale både toll og merverdiavgift på nettkjøp fra utlandet fremover.

Den ikke altfor populære NRK-avgiften ble avviklet i sin tradisjonelle form 1. januar, 2020. De siste årene har avgiften nådd nesten 3 000 kroner per husstand. Du betaler riktignok fremdeles avgiften, men den er nå «skjult» gjennom skatten din, hvor inntekten din og antallet skattebetalere det er i hver husstand bestemmer størrelsen.

Trenger du nytt pass hadde det vært lurt å fornye det før nyttår. Prisen for nytt pass økte fra 450 kroner til 570 kroner for voksne, etter at prisen for fornyelse har stått stille helt siden 2008. Det tilsvarer en økning på rett under 30 %.

Skatteetaten forteller at de blir mer effektive i 2020. For etter at du har levert skattemeldingen din, skal du kunne motta skatteoppgjøret innen en til to uker dersom du skal ha penger tilbake på skatten. Imidlertid er det noen krav du må oppfylle, slik som at både du og evt. ektefelle begge må ha levert inn skattemeldingen. Du kan heller ikke ha ubetalte skattekrav.

Leier du ut bolig og bor i et sameie, er du kanskje kjent med at eierseksjonsloven fornyes fra 2020. Den inneholder nå en innstramming for kortidsutleie i sameier. Korttidsutleie regnes som mindre enn 30 dager med utleie, men styret i sameiet kan imidlertid fravike grensene.

2020 kom også med innstramminger av den mye diskuterte eiendomsskatten, som fastlås av hver enkelt kommune. Frem til nå har kommunene kunne ilegge fra 1 til 7 promille i eiendomsskatt. Nå har imidlertid regjeringen satt satsen til maksimalt 5 promille. Samtidig er det innført obligatorisk rabatt på 30 prosent når boligen verdsettes, noe som gjelder for alle kommuner.