Å tape penger i aksjemarkedet kan koste deg livet ditt, og da snakker vi ikke om den gamle klisjeen hvorfor folk tar sats og hopper ut av en skyskraper når markedet krasjer.

Ny studie fra Zürich

Faktisk er det slik at mennesker som har investert så lite som 10% av sin formue i aksjemarkedet og som opplever et tap på 10% har en økt risiko for å dø tidlig eller få økt sjanse for helseproblemer som høyt blodtrykk og depresjon.

Dette i følge en studie som nylig ble publisert i American Economic Journal som har sett på oppganger og nedganger i det amerikanske aksjemarkedet mellom 1998 og 2011. I denne forskningsrapporten slår Hannes Schwandt, assisterende økonomiprofessor ved Universitetet i Zürich, fast at det som kalles for ‘formuessjokk’ har en sterk påvirkningkraft på helsen vår.

En nedgang på / tap av 10% av formuen fører til en 2-3% svekkelse av et standard avvik i fysisk helse, mental helse og overlevelsesrater, sier studien nokså abstrakt.

Kort fortalt betyr det at studien viser at blant hver 100. pensjonist med penger i markedet som opplevde et tap på 10% så vil ytterligere én person dø i løpet av de neste to årene, samt at 2,5 person vil utvikle helseproblemer.

Studien så imidlertid ikke på påvirkningen av en markedsnedgang på større enn 10 prosent, men det er vel logisk å konkludere med at jo mer penger man taper jo større vil risikoen være for at dette vil påvirke helsen til investorene negativt.

Aksjemarked nedgang farlig

Dette er naturligvis ikke den første forskningen som ser på sammenhengen mellom formue og helse, men den stiller et viktig spørsmål: Hvordan kan det å tape en haug med penger føre til helseproblemer og fremskyndet dødelighet.

Utløser masse negative følelser?

En tanke som kanskje kan være logisk å tenke er at et stort og signifikant tap av penger kan utløse et ras av negative følelser. Det er vel neppe spesielt merkelig om angst, sinne og frustrasjon vil være rådende følelser i et tilfelle som dette, og det er jo ikke så rart ettersom den personlige økonomien er i fare.

Det er viktig å huske på at vår finansielle sikkerhet påvirker vårt levebrød, noe som defineres som ‘det en har å leve av’.

Flommen av de sterke følelsene mennesker kjenner på når de får det økonomiske vasket vekk under seg kan nok også være spesielt akutt for de som nærmer seg pensjonsalderen. Denne gruppen mennesker er jo også mer utsatt og sårbar for helseproblemer og har mindre tid på seg til å bygge opp igjen et økonomisk tap.

Studien fra Universitetet i Zürich slo også fast at en negativ utvikling i aksjemarkedet til og med kan føre til at investorer i større grad gjør feil og blundere. Det har også blitt rapporter at en markedsnedgang på så lite som 1,5% (noe som lett kan skje på en enkelt dag i tider hvor markedet er mer urolig) øker antallet dødelige bilulykker med 0,5%.

Helserisikoen med en stor markedsnedgang

Hvis helserisikoen er tilstede ved moderate nedganger i markedet er det kanskje på sin plass å undre seg over hvor mange personer som havner i sykdom, kommer ut for ulykker eller dør prematurt når markedet krasjer med 50% eller mer – noe som har skjedd to ganger siden 2000.

En annen studie, fra Universitetet i California-San Diego, gikk gjennom pasientjournaler for over tre tiår for hvert sykehus i California. Der fant man en sammenheng mellom markedsnedganger og sykehusinnleggelser, og da spesielt for mentale helseproblemer som angst, panikkanfall og alvorlige depresjoner. Da markedet falt med nærmere 25% økte antallet sykehusinnleggelser umiddelbart med over 5%.

Konklusjonen i denne studien var at nedgang i aksjemarkedet resulterer i umiddelbare psykologiske problemer. Man sier derfor at det er en alarmerende umiddelbar effekt av nedganger i markedet.

Slike uttalelser er naturligvis urovekkende med tanke på at amerikanere har lite oppsparte penger på utsiden av aksjemarkedet og eiendom. Dette er to av de områdene som har vist seg å være mest sårbar under økonomiske kriser.

Volatilitet kommer bestandig til å eksistere

Siden 1929 har markedene i USA hatt tre krasjer hvor Dow Jones-indeksen brukte mellom 16 og 25 år på å hente seg inn til nivåene før krasjet. Det nåværende bull-markedet har fått utvikle seg i 10 år og det er derfor mange som forventer at man står overfor en stor korreksjon.

Ingen vet naturligvis når eller om dette kommer til å inntreffe, men at markedet er volatilt er sikkert som banken. I USA har det for eksempel vært to store korreksjoner på omtrent 10% i markedet i løpet av det siste året.

Entreprenører og bedriftseiere tar risiko, det ligger i naturen deres, men de er også proaktive og fremtidsrettede. Har du selv tatt skritt for å sikre din økonomi – og din helse – mot potensielle nedganger i markedet.

Kanskje er det nå på tide å gjøre det før den neste store korreksjonen kommer, og dermed spre risikoen for pensjonspengene dine. Husk på at om markedet raser i USA så vil dette prege økonomien i hele verden – også i Norge.

Trenger du motivasjon for å gjøre dette, så tenk på følgende: livet ditt kan avhenge av det.