Da vi tredde inn i det nye året var det allerede klart at vi kom til å få på plass det mye omtalte gjeldsregisteret. Dette vil bli omtalt i seg selv i en senere artikkel her på forbrukslån.com. Det har vært mye skriverier om dette, både isolert sett, men også i forbindelse med ulike artikler hvor forbrukslånbransjen til tider fikk hard medfart, og man satt igjen med et inntrykk av at dette er en bransje uten kontroll preget av cowboyvirksomhet som låner ut penger til alt og alle.

 Vi i forbrukslån.com og lånemegleren.no har stusset over det ensidige fokuset i mange av disse artiklene. Man fikk et inntrykk av at bankene som tilbyr forbruksfinansiering i Norge opptrer uansvarlig, og at det er for lite bakgrunnssjekk av kundenes kredittverdighet. Vi har derfor følt et behov for nyansere dette bildet betraktelig. Vi har gått gjennom artiklene, og her må det være lov å påpeke at dette fremstår veldig tabloid, med dramatiske overskrifter for å få mest mulig «klikk». Det i seg selv er kjent fra mediebransjen, og en naturlig utvikling i vår digitale tidsalder med hard konkurranse om kundene og mange ulike plattformer forbrukere benytter seg av.

 STK Finans kjenner seg ikke igjen i denne fremstillingen og sitter igjen med at bildet som ble tegnet burde vært vesentlig mer balansert. Det er grunn til å påpeke at fremstillingen var direkte skjev, f.eks. ble det ikke nevnt at de aller fleste som søker om denne type lån faktisk får avslag. Videre ble det heller ikke nevnt at bankene som opererer i bransjen alle har konsesjon fra norske myndigheter til å drive sin virksomhet, og at ingen så langt har mistet denne. Selve behovet som fylles ved å stille denne type finansiering tilgjengelig i samfunnet ble heller ikke nevnt med noen ord. Fremstillingen bar preg av at de aller fleste som har et forbrukslån sliter med betalingen av dette. Dette kunne jo ikke vært mer galt fremstilt. Det er en svært liten del av de som har et forbrukslån som har problemer med å betjene dette, og de aller fleste som har et slikt lån er fornøyd med at de fikk denne finansieringen, og er glad for å kunne benytte denne type lån fra tid til annen.

 Så er det jo mer bakenforliggende årsaker til at ønsket og behovet for usikret finansiering har vokst i Norge, men også dette var et totalt fraværende tema i artikkelserien trykket i en av landets litt større nettaviser.

Den delen som kanskje overrasket oss mest var fremstillingen av personer som sier de klarte å få innvilget veldig mange forbrukslån over kort tid

Dette var en sak som fremstilte bankene som tilbyr denne type lån som nærmest kriminelle. Burde det ikke her vært nevnt at vedkommende som søkte er den kriminelle her? For å få den type innvilgelse fra mange aktører er den som søker helt nødt til å oppgi feil opplysninger i sine søknader, og bevisst føre bankene bak lyset ved å ikke oppgi sannferdige og korrekte opplysninger i søknadene? Så vidt vi vet er denne type handlinger straffbart i Norge, så det å lage denne type sak, uten å informere om at her «fører vi bankene vi søker hos bevisst bak lyset med feil informasjon i søknadene vi sender, grenser til slett journalistisk arbeid, og bærer preg av desperat jakt etter klikk og lesere. Det er jo slik at de fleste bransjer ikke kan gardere seg 100% mot kriminell aktivitet, ei heller bankene som tilbyr forbrukslån.

Som samarbeidspartner med mange av bankene som tilbyr denne type usikret finansiering er vår opplevelse etter snart 5 år i bransjen, at bankene er svært bevisste på dette med å ikke låne ut penger der det ikke er god betjeningsevne.

Vi opplever at det er vanskelig å få denne type lån, og at bankene har strenge krav til innhenting av dokumentasjon, samt gjennomgang og behandling av disse. Ved en gjennomgang av tapstall rapportert fra disse bankaktørene, får en jo heller ikke et bilde av at her lånes det ut penger der man ikke burde. Her er det selvsagt forskjell fra bank til bank, og i denne bransjen som i andre, vil det alltid være noen som er villige til å ta mer risiko enn andre, men på generelt grunnlag er det ikke store tapstall som er rapportert. Dette viser at bankene kjører en ansvarlig utlånspolitikk. Det er også verdt å merke seg at ingen banker har mistet sin konsesjon i de årene vi har vært endel av bransjen.

For deg som har lest artiklene vi viser til og funderer på om du skal søke om en usikret finansiering, er dette noe som ene og alene er opp til deg. Vi lever i et fritt og åpent samfunn, og de drømmene man ønsker å realisere burde man gå for, gitt at man ser dette er lån som kan betjenes, enten det er snakk om et smålån, et billån, et ferielån eller liknende. Uavhengig av ditt finansieringsbehov vil vi nesten uten unntak kunne hjelpe deg med å få svar på din søknad fra majoriteten av bankene i bransjen, da vi raskt innhenter svar fra opptil 18 forskjellige banker her på forbrukslån.com