2019 har startet med en kald frisk bris over det ganske land, og skal en se litt på 2018 var dette et år med hvor forbrukslån fikk mye fokus i media og fra myndighetshold. Mange vil si at bransjen opplevde stiv kuling og i perioder storm i media, men selve mediedekningen er et annet kapittel og ikke minst tema i en annen artikkel du vil kunne lese her i løpet av kort tid.

Det kom nye retningslinjer fra finanstilsynet høsten 2017, og ila 2018 ble det gjennomført tilsyn og kontroll i ca. 10 av bankene som opererer i denne bransjen. Tilsynet konkluderte med at det var ulik tilnærming til disse retningslinjene, og at det hos bankene var rom for ulik tolkning. For ordens skyld så kommer det her en liten presisering av hva disse retningslinjene rent konkret sier;

  • Et lån uten sikkerhet kan maks innvilges over 5 år, unntaket er hvis lånet du søker kun skal gå til refinansiering av eksisterende usikret gjeld, da kan du innvilges den samme løpetiden du har på dette eller disse lånene.
  • Samlet sett skal du ikke innvilges et lån som gjør at du får en gjeldsgrad som er 5 ganger din brutto års inntekt.
  • Bankene skal i sin kredittvurdering legge til grunn at din betjeningsevne skal tåle en renteøkning på 5 %.

 Leser en de siste rapportene og uttalelsene fra finanstilsynet ser man at 2018 var et år hvor dette ble implementert hos bankene som opererer i bransjen, samt at det var veldig ulik tilnærming og tolkning av retningslinjene. Bankene hadde også et svært ulikt tidsbehov for selve implementeringen av dette i sine rutiner, men en kan med ordene i behold si at vi ved inngangen av 2019 har en bransje som har implementert disse reglene og at dette nå gjelder i bransjen som en helhet. Som agent og partner med de fleste bankene i bransjen er jo vi også et sannhetsvitne til dette og kan bekrefte at de nye retningslinjene nå følges. Dette er selvsagt positivt på alle plan, en fri, fair og ekte konkurranse med like vilkår og regler er et fundament som må ligge på plass skal en bransje kunne utvikle seg i en sunn og riktig retning.   

Dette vil først og fremst komme kundene til gode. Retningslinjene gjør at konkurransen vil bli hardere, og dette vil presse prisen ned både på kort og lang sikt

I forbindelse med et nytt år og nevnte retningslinjer har vi i STK Finans forbrukslån.com gjennomført ulike samtaler, både formelle og uformelle med våre partnere for å kartlegge samt få et best mulig bilde av hvordan dette vil påvirke bransjen.

Det som kommer tydeligst frem er kanskje bankenes positive holdning til endringene dette vil medføre. Her har selvsagt de ulike bankene forskjellige spådommer for det kommende året, men det kom helt klart frem noen fellestrekk vi vil oppsummere her.

  • Dette vil først og fremst komme kundene til gode. Retningslinjene gjør at konkurransen vil bli hardere, og dette vil presse prisen ned både på kort og lang sikt.
  • Det vil utvilsomt bli lånt ut et lavere volum og på den måten bremse veksten i markedet. Dette vil også komme kundene til gode, da dette vil kreve mer av hver bank i sin vurdering av hver enkelt søknad hva gjelder betingelser. Kort sagt; hver kunde vil bli litt mer verdt, og vi må etterstrebe å beholde kunde gjennom gode betingelser, fleksibilitet der det er rom for det samt sørge for at vi til en hver tid er konkurransedyktig og har god oversikt over alt av betydning i markedet fra et kundeperspektiv.
  • Oppkjøp og fusjoner er også et fellestrekk vi vil nevne her fra dialogen vi har hatt med bankene. Flere stiller seg spørsmålet om kombinasjonen av retningslinjer, det faktum at mange nye aktører har tredd inn i markedet i 2017 og 2018, vil gjøre at det presser seg frem både oppkjøp og fusjoner, noe som i seg selv er veldig spennende og interessant å følge med på. Her er vår oppfatning og flere av våre partnere helt sikre på at vi vil se både fusjoner og oppkjøp ila 2019.
  • Redefinering av strategi er også noe som kommer veldig tydelig frem hos de vi har snakket   med. Hver aktør vil nok måtte gå gjennom strategi og analysere hvilket segment de har definert som «sitt» og se om det her er behov for endring, tilpassing og evt. hvor man kan styrke sin konkurransekraft.
  • Flere produkter. Vi sitter igjen med et inntrykk av at flere aktører nå snuser på andre produkter å tilby i markedet. Uten å gå veldig inn på det, men her blir vi ikke overrasket om det kommer nye aktører innen både finansiering av bil, båt og bolig. I tillegg vil nok flere aktører satse på både kjøpsfinansiering og tilhørende kredittkort i detaljbransjen.

 Alt i alt er dette gode nyheter for kundene og de som ønsker å benytte seg av usikret finansiering i fremtiden er en konklusjon vi i STK Finans AS sitter igjen med.

Med alt dette i mente bør hver og en gå gjennom sine lån og kreditter, og gjøre en vurdering på om dette er betingelser som kan forbedres. Det skader ikke å ta en gjennomgang, det er relativt raskt gjort, og kanskje kan en telefon til en kredittgiver gi deg en månedlig besparelse av betydning. Du finner det kun ut ved å faktisk ta denne telefonen.