Forbrukslån og kredittkort kan være til god hjelp for mange, men man bør alltid stille seg spørsmålet om man faktisk har behov for det. De siste ukene har det vært mye fokus i media på forbrukslån, og spesielt rettet mot at flere yngre tar opp lån. 

Nesten 40 år

På bakgrunn av dette har vi derfor gjort en kjapp anonym analyse av dataene våres fra 2018 her i STK Finans for å finne ut av når i livet folk flest tar opp forbrukslån. Vi har kun hentet data for våre norske kunder og dataene viser at gjennomsnittsalderen ligger på 39 år for våre kunder. 

8% av unge voksne (de mellom 19 og 29 år) benytter kredittkort eller forbrukslån for å livnære seg

e24.no
Forbrukerens aldersdiagram
Fordeling av lånetakere etter alder hos STK Finans AS, som eier forbrukslån.com og lånemegleren.no

Andelen unge lånetakere øker

Selvom den gjennomsnittlige lånetaker er godt voksen kan vi se fra grafen over at det er et stort antall lånesøkere som søker om forbrukslån i tidlig alder. Enkelte banker tillater å søke om lån allerede fra 18 år, men de fleste av våre partnere opererer med aldersgrenser på mellom 20 og 23 år. E24 påpeker at 8% av unge voksne (de mellom 19 og 29 år) benytter kredittkort eller forbrukslån for å livnære seg og at denne andelen øker for hvert år.

Mange unge får avslag

På tross av at andelen unge søkere øker er de fortsatt i gruppen over de som oftest får avslag på lånesøknadene. Dette er gjerne et resultat av at unge generelt har dårligere økonomi enn sine eldre motparter. Ifølge personmarkedsjef i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, så får over halvparten av de under 25 år som søker om kredittkort, avslag på søknaden. Vi ser rundt tilsvarende tall for søknader for forbrukslån.

Vi har tidligere skrevet en artikkel om faktorene som er relevante for hvorvidt man får innvilget lånesøknaden sin. Er du i tvil om du er i risikogruppen kan du lese mer om det i vår artikkel om hva som avgjør om du får lån.

Svartmaler forbrukslån

Selv om media ofte svartmaler forbrukslån mener vi i STK Finans at det fortsatt er tider hvor et forbrukslån kan brukes som et hjelpemiddel i økonomisk trange tider. Vi lever i et samfunn hvor man har muligheten til å realisere drømmene sine, men det er da svært viktig at man ikke tar seg vann over hodet og faktisk kan betjene lånet. Du kan lese mer om dette i vår artikkel som stiller spørsmål om hvorvidt bankene som tilbyr forbrukslån er den store stygge ulven.

Kilder:

https://e24.no/privat/forbrukslaan/unge-lever-paa-forbrukslaan-foreldre-frykter-barnas-oekonomiske-fremtid/24523091

https://e24.no/privat/dnb/dnb-vil-fortsette-med-kredittkort-til-unge-kunder/24515065