Hvis folket ikke kan kjøpe brød, kan de ikke bare spise kake?

Som mange har fått med seg er over 800 000 mennesker ansatt i det offentlige i USA uten lønn. 470 000 av disse må faktisk gå på jobb og gjøre jobben sin uten å få betalt. I teorien kan de øvrige 330 000 finne seg deltidsjobb eller midlertidig arbeid og således i alle fall få en viss inntekt. De vanskeligst stilte er dermed de som må møte på jobb uten å få betalt. De har begrensede muligheter til å ta annet arbeid siden mesteparten av dagen deres fylles opp av den vanlige, men ubetalte, jobben.

Sammenlign forbrukslån hos oss her

Grunnen til at det er «goverment shutdown» som det kalles er at kongressen i USA ikke har vedtatt et budsjett for 2019. Uten budsjettet på plass er det ikke tillatt for det offentlige å betale ut lønninger. Det er ikke helt uvanlig at en slik shutdown forekommer, men det har aldri vart så lenge som nå. Hvis du vil lese i mer detalj om shutdown kan vi anbefale denne meget detaljerte artikkelen.

De berørte arbeiderne har nå vært uten lønn siden 21. desember 2018 og det er klart at det er mange mennesker som ikke har en økonomisk reserve til å betale alle sine utgifter uten å motta lønn. Så hvordan skal disse menneskene få råd til å betale for seg?

So the 30 days of pay that people will be out – there’s no real reason why they shouldn’t be able to get a loan against it

Wilbur Ross

USAs handelsminister WIlbur Ross kom i et intervju med CNBC med noen uttalelser som viser at det er noen år siden milliardæren har levd av vanlige lønnsinntekter. Det er anslått at Ross har rundt 6 milliarder kroner i formue. Han ble konfrontert med at en del statsansatte har måttet oppsøke suppekjøkken for å få mat. De må altså rett og slett oppsøke steder som er tiltenkt hjemløse og andre som sliter for å få mat. Ross svarte at det skjønte han ikke noe av, de kunne bare ta opp et forbrukslån. Han mente at siden de var statsansatte og det var garantert av staten at når nedstengningen av statsapparatet var over så ville de få etterbetalt lønnen så burde bankene fint innvilge lånene. Han mente altså at bankene burde innvilge lån uavhengig av tidligere kredittverdighet med sikkerhet i fremtidig lønnsutbetaling.

Kommentarene har ikke latt vente på seg fra politiske motstandere. Flere har blant annet sammenlignet uttalelsene med det berømte sitatet fra Marie Antoinette skal ha kommet med under den franske revolusjonen som svar til et sultende folk som ikke fikk tak i brød; «La dem spise kake». Nyere forskning viser at dette sitatet antagelig ikke kommer fra Antoinette men det er uansett et godt sitat som viser manglende forståelse for hvordan «mannen i gata» har det.

CNBC har undersøkt om det lar seg gjøre å ta opp forbrukslån med sikkerhet i kommende lønnsinntekter. Det viser seg at noen av fagforeningene i USA har egne banker og disse tilbyr ulike låneordninger for sine medlemmer. Felles for de alle er at man må ha vært medlem i organisasjonen før nedstengningen av statsapparatet startet. Det er i følge CNBC svært få vanlige banker i USA tilbyr det produktet som Ross forsøker å selge inn.

Når dette ikke engang tilbys i kreditten og overforbrukets hjemmeland, USA, så er det lite trolig at lån med sikkerhet i fremtidig inntekt er et produkt som vil tilbys i Norge. Sett i lys av den unyanserte kritikk som forbrukslånsbankene utsettes for er det godt å se at så uansvarlige låneprodukter som Ross foreslår er det ingen banker i Norge som er i alle fall.

Vi i STK Finans vil selvfølgelig understreke at dersom du tar opp et forbrukslån bør du ha en plan for nedbetaling og før du tar opp lånet bør du være sikker på at du har god nok inntekt til å kunne følge den planen. Nettopp dette er hovedgrunnen til at du alltid må opplyse og kunne dokumentere din inntekt når du søker om et lån gjennom oss. Banken bruker dette for å kunne gjennomføre en forsvarlig søknadsbehandling.