Bankene tjener gode penger på at vi refinansierer gjelden vår.

Etterspørselen etter refinansiering av forbrukslån har vokst betydelig det siste året, en trend som følger av at stadig flere låntakere misligholder forpliktelsene sine. Bankene tjener imidlertid godt på refinansieringen.

Ifølge Finanstilsynet misligholdet nå mer enn 15 % av den usikre gjelden hos forbruksbankene. Det medfører økt etterspørsel etter refinansiering. Bankene tilbyr refinansiering som to løsninger, en med sikkerhet og en uten sikkerhet.

Refinansiering betyr at låntakeren velger å samle kredittkortgjeld og smålån hos en enkelt bank. Alle smålånene gjøres om til ett enkelt lån, med en lavere rente. Låntakeren forholder seg dermed til ett sted fremfor mange, og får ett større lån fremfor mange små. Målet med refinansiering er å senke kostnadene til låntakeren.

Refinansiering uten sikkerhet betyr at banken ikke tar pant i noen objekter tilhørende låntakeren. Ved mislighold vil kravet imidlertid rettes mot låntakeren på ordinær måte. Renten varierer stort, med alt fra 6,65 % til 35 %, og bestemmes ofte ut fra låntakerens individuelle historikk og betalingsevne.

Refinansiering med sikkerhet betyr at banken tar pant i et objekt tilhørende låntakeren. Et vanlig objekt er bolig eller en hytte. Ved mislighold kan banken selge objektet, før eventuelle resterende krav rettes mot låntakeren på ordinær måte. Renten varierer noe, men en typisk rente i markedet er på 6,50 %.

Det er lavere rente ved refinansiering med sikkerhet, siden dette betyr at banken har sikret hele eller deler av lånet. Refinansiering med sikkerhet er også enklere å få innvilget, og kan også gis til personer med betalingsanmerkninger og gjeldsproblemer.

Flere av bankene som fokuserer på refinansiering har lagt frem gode resultater. Tallene viser høy etterspørsel og høy lønnsomhet.