For mange er det etterlengtede penger som kommer inn på kontoen fra Skatteetaten, totalt mottar 2,6 millioner nordmenn penger tilbake på skatten. Snittbeløpet som tilbakebetales i skatt er i år på 11 200 kroner. Annerledes er det for 580 000 andre skatteytere, de har skattet for lite i 2019 og skylder restskatt. Snittbeløpet som nå blir innkrevd i restskatt er på 19 600 kroner.

Frem til i går var det kun skatteytere med penger til gode som hadde mottatt skatteoppgjøret. Heller ikke skatteytere som hadde levert skattemeldingen sin i gammelt format hørte fra skatteetaten før i går.

Sjekk skatteoppgjøret ditt her.

Totalt 370 000 ordinære skatteytere venter fremdeles på skatteoppgjøret sitt. Disse inkluderer ordinære lønnsmottakere, pensjonister og ektefeller til selvstendig næringsdrivende. Disse mottar ikke skatteoppgjøret før mellom 14. august og 30. november. På grunn av koronakrisen har selvstendig næringsdrivende fått utsatt leveringsfristen på sine skattemelding til 31. august, for disse har 15. august som oftest vært datoen for mottak av skatteoppgjøret.

Skatteetaten opplyser at ordinære skatteytere som ennå ikke har fått skatteoppgjør, kan skyldes at de har en skattemelding som mangler opplysninger, som inneholder kompliserte faktorer eller at de er tatt ut til kontroll. Disse får beskjed fra skattemyndighetene når skatteoppgjøret er klart.

Det norske skattesystemet er lagt opp til at man får penger til gode eller restskatt. Årsaken er at de økonomiske forutsetningene for de fleste endrer seg fra når skattetrekket ble beregnet ved starten av inntektsåret. Skatteetaten anbefaler imidlertid at skatteyterne oppdaterer skattekortet sitt gjennom året dersom tallene endrer seg. Dermed kan man unngå at beløp til gode eller i restskatt blir for høye. 

Skatteetaten viser blant annet til at mange for inntektsåret 2020 kommer til å få lavere rente på grunn av rentereduksjonen, noe som dermed gir lavere fradragsmuligheter. Samtidig har mange skattytere fått redusert inntekten sin på grunn av koronakrisen, noe som kan føre til feil i trekkene dersom skattekortet ikke endres.

Skatteytere som oppdager feil i skattemeldingen, kan i de fleste tilfeller endre den selv ved å levere skattemeldingen på ny. Dette kan for eksempel skyldes at opplysninger om eiendom i utland har blitt uteglemt, eller at et fradrag man har krav på ikke har kommet med. Det er mulig å gjøre endringer i hele tre år etter leveringsfristen.