Regningen for arbeidsledigheten i kjølvannet av koronakrisen nærmer seg 21 milliarder kroner. Pengene er utbetalt som dagpenger og lønnskompensasjon til 465 000 mennesker. I tillegg kommer 155 000 ytterligere søknader, som foreløpig ikke er behandlet på grunn av sprengt kapasitet hos NAV.

Yngvar Åsholt, fagsjef i NAV, forteller at  prislappen for koronakrisen er vanvittig høy. I statsbudsjettet for 2020 var det ventet å bruke 9,4 milliarder kroner på dagpenger i 2020. Fasiten hittil i år er på 53,5 milliarder. Det betyr at koronakrisen har ført til en seksdobling av kostnadene knyttet til arbeidsledighet.

Kostnadene for både Norge og øvrige land er uten sidestykke i historien. Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, sier at tallene er en god beskrivelse for hvor alvorlig situasjonen er. Han viser til at beløpene er i dimensjoner vi ikke har kunne forestille oss eller opplevd tidligere, og at det mest dramatiske ved det hele er at det ikke er en krise som rammer en spesiell bransje, men som rammer hele samfunnet og hele nærings- og arbeidslivet.

I midten av mars bestemte regjeringen at staten skulle dekke full lønn for permitterte i 20 dager. Imidlertid tok det omtrent 3 måneder før ordningen med lønnskompensasjon startet. Pengene ble begynt utbetalt i begynnelsen av juni, og NAV regner nå med at de har utbetalt lønnskompensasjon til de aller fleste.

Åsholt forteller at NAV foreløpig ikke har oversikt over hvor mange som har rett på lønnskompensasjon, siden det ikke finnes registre over dette. Det jobbes imidlertid hardt med å komme gjennom med alle arbeidsgivere og arbeidstakere som kan ha rett på dette. Problemet skyldes at NAV per i dag mangler informasjonen de trenger fra flere arbeidsgivere for å kunne utbetale det arbeidstakerne har krav på.

NAV har økt sin egen bemanning for å kunne håndtere alle søknadene. Likevel står 155 000 søknader om dagpenger fremdeles ubehandlet, de siste ukene har NAV kun klart å redusere søknadsbunken med 5 000 søknader ukentlig. NAV har som mål å være gjennom alle søknadene i løpet av sommeren, men for noen grupper vil de ikke være gjennom før i slutten av september.

Åsholt forteller at det har vært en stor oppgave å få utbetalt pengene som arbeidsledige har krav på. Det skyldes både omfanget og manglende informasjon fra arbeidsgivere. Han har samtidig forståelse for at mange arbeidsledige er skuffet og irriterte over ventetiden, men kan love at NAV gjør alt de kan for å få pengene utbetalt – og at alle skal få det de har rett på.

Einan viser til at krisen har vært uten sidestykke, og mener at NAV har levert bra ut fra rammevilkårene og mengden søkere de må forholde seg til. For de mange som ikke har fått behandlet pengene sine, viser han til at regjeringen har innført en ordning som gjør det mulig å få utbetalt forskudd på dagpenger.