Det forhandles om bedre pensjon for mennesker i yrker med hard belastning.

Den nye arbeids- og sosialministeren, Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre, møter de ansattes organisasjoner for å forhandle frem forbedringer i den offentlige tjenestepensjonen. Det er yrker utsatt for spesiell hard belastning og som derfor må gå av før vanlig pensjonsalder, som etter forhandlingene ventes å motta forbedringer i den offentlige tjenestepensjonen.

Arbeidstakerorganisasjonene representerer blant annet yrker som renholdsarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, redningsarbeidere, ansatte i brannvesenet, ansatte i forsvaret og ansatte i politiet. LO er en av arbeidstakerorganisasjonene som deltar, og varsler at de skal kjempe for de over 200 000 arbeidstakerne som er definert med såkalt særaldersgrense.

LO opplyser at det er allment kjent ansatte i politiet, forsvaret og brannvesenet har denne særaldersgrensen, men at den også gjelder for mange andre yrkesgrupper. De nevner spesielt omsorgsarbeidere og sykepleiere. Ansatte i politiet og brannvesenet må fratre tidligere siden det blant annet stilles krav til fysiske egenskaper. For sykepleiere er det derimot de psykiske og fysiske belastningene som gjør at de i dag har 65-års aldersgrense fremfor den vanlige pensjonsalderen på 67 år. Formelt er imidlertid den statlige aldersgrensen på 70 år.

Årsaken til pensjonsforhandlingene for disse gruppene er ikke primært at de har en dårlig pensjonsordning, for de er sikret en pensjon på opptil 66 % av sluttlønnen. Det er derimot utforutsette virkninger av pensjonsforliket fra 2011 og revisjonen fra 2018 som det nå skal forhandles om. Forliket innebar til at det ble innført justeringer i levealderen, som førte til at arbeidstakere måtte arbeide lenger for å få den same pensjonen. Det er ansatte med særaldersgrense født etter 1963 som fikk dårligere vilkår etter pensjonsforliket.

Særaldersgrensen er på 65 år for konduktører, hjelpepleiere, sykepleiere og renholdere. For fengselsbetjenter er den på 63 år. For ansatte i forsvaret er den hovedsakelig på 60 år, det samme gjelder også for brannkonstabler, ambulansesjåfører og politibetjenter. En offentlig ansatt sangsolist har særaldersgrense på 52 år, mens en offentlig ansatt ballettdanser har statens laveste grense på bare 41 år.

Bakgrunnen for forhandlingene, er å sikre at de med kortere opptjeningstid på grunn av særaldersgrensen får en pensjonsutvikling med linje med øvrige yrker. Opptjeningstiden blir kortere siden de må pensjonere seg tidligere, siden disse yrkesgruppene plikter å gå av ved særaldersgrensen.