Huseiernes Landsforbund vil at Husbanken skal tilby startlån til unge som har betalingsevne men ikke egenkapital.

Husbanken tilbød tidligere en startlånsordning for unge med betalingsevne, men ikke nok egenkapital. Ordningen har forsvunnet etter at myndighetene økte egenkapitalkravet til 15 %. Huseiernes Landsforbund mener dette er uheldig, og at det fører til at det er foreldrenes økonomi som bestemmer hvorvidt unge kommer inn i boligmarkedet.

Sjekk hvilken rente du kan få på ditt boliglån her!

Huseiernes Landsforbund har som mål at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. Generalsekretær Morten Andreas Meyer forteller at den norske boligmodellen er unik. 80 % av befolkningen eier hjemmet de bor i, mens 9 av 10 nordmenn kommer til å eie sin egen bolig i løpet av livet. Dette eierskapet fører til uavhengighet og trygghet, samtidig har mennesker med ordinær jobb og vanlig inntekt bidratt til en bedre fordeling av formuene i samfunnet og dermed mindre forskjeller.

Derfor mener Huseiernes Landsforbund at det er viktig – både for enkeltmennesket og for samfunnet – at flest mulig kommer seg inn i boligmarkedet og blir selveiere. De fremhever spesielt hvor bra det er at unge i etableringsfasen raskt kan bli boligeiere fremfor boligleiere.

Den nye boliglånsforskriften gjør imidlertid dette umulig. Tall og statistikk bekrefter at unge kommer seg inn i boligmarkedet omtrent slik som foreldregenerasjonen gjorde. Andelen unge boligeiere – regnet som personer fra 25 til 30 år – har blitt vesentlig høyere i dag enn for 10 år tilbake, samtidig som snittalderen for førstegangskjøp av selveid bolig forblir stabil og ligger mellom 27 til 29 år i de store byene.

Huseiernes Landsforbund er bekymret over unge uten tilstrekkelig egenkapital, men som samtidig har betalingsevne. Det er disse som møter utfordringer i dagens boligmarkedet. Mange av får drahjelp av foreldre, men ikke alle. Mange har også gjennom sparing og bidrag fra familie bygget opp egenkapitalen gjennom BSU-sparing, men også her faller det noen utenfor. Disse kan likevel ha fått på plass utdanning og jobb med trygg inntekt, og dermed muligheten til å betjene et boliglån. Derimot stoppes de av dagens boliglånsforskrift, som krever at de har 15 % i egenkapital. Dette betyr at en gruppe unge potensielle boligeiere stenges ute fra boligmarkedet. Ikke på grunn av at de ikke klarer å betjene et boliglån, men fordi de ikke har hatt mulighet til å spare opp egenkapitalkravet.

Nå ønsker Huseiernes Landsforbund at Husbanken kommer på banen, ved å gjenåpne en startlånsordning for unge som ikke har hatt mulighet til å spare opp den egenkapitalen på 15 % som boliglånsforskriftene nå forlanger, samtidig som de har jobb, trygg inntekt og betalingsevne. En slik utvidelse av startlånsordningen betyr sannsynligvis ingen høy risiko for tap hos Husbanken, samtidig som det er en godt målrettet ordning for å styrke den norske boligmodellen.

Huseiernes Landsforbund satser nå på gode nyheter i 2020-statsbudsjetet som kommer i oktober. De mener at dersom regjeringen gir Husbanken økte rammer i statsbudsjettet, vil dette sikre den lille drahjelpen for unge boligkjøpere som faller utenfor.