Mikronett er små, lokale «kraftverk» basert på fornybar energi og smarte delingsløsninger. Som en del av det grønne skiftet, arbeider nå flere aktører med denne nye formen for energiproduksjon som i praksis er «kortreist energi». Strømmen både lages og forbrukes lokalt, noe som fører til lavere energikostnader siden behovet for infrastruktur reduseres til et minimum, i motsetning til det sentrale strømnettet hvor energien ofte sendes over halve landet.

De små lokale nettverkene hensyntar det lokale forbruket og innbyggernes egen energiproduksjon, og drives av alt fra kommuner til små nabolag. Det overordnede målet med mikronettene er at så mye av energibehovet som mulig skal dekkes av den lokale produksjonen, mens eventuelt overskudd kan føres ut på det sentrale strømnettet.

TrønderEnergi er en av aktørene bak mikronettløsningene. På Byneset i Trondheim pågår nå innovasjonsprosjektet Pilot-E, som langt på vei har dokumentert at det er mulig å bli selvforsynt med fornybar energi i små lokale områder. Mikronett har potensialet til å bli et miljøvennlig alternativ til dyre investeringer, som preger det sentrale distribusjonsnettet.

  • Målet er å bevise at mikronett kan være et miljøvennlig og økonomisk gunstig alternativ til dyre sjøkabler og dieselaggregat. Bare i Europa er det et betydelig antall lokalsamfunn som er helt avhengig av dieselaggregat som strømforsyning, sier Bernhard Kvaal i TrønderEnergi.

Ved hjelp av solceller, vindmølle, batteri og et hydrogenanlegg skal bonden Lars Hoem bli selvforsynt med fornybar energi. Prosjektet som pågår hos bonden, er blant få på verdensbasis.

  • Strømforsyningen skal bli 95 prosent fornybar og være like stabil som det vanlige strømnettet. Målet er at bonden Lars Hoem skal være selvforsynt på fornybar energi over en toårsperiode, sier Kvaal.

Hittil har pilotløsningen blitt testet innen kvalitet på forsyningen, kostnaden og andelen fornybar energi. 

En av utfordringene har vært sterke vindkast og få avlastet nettet i forhold til spenning og frekvens ved hjelp av batteriene. Dette jobber vi videre med, sier Kvaal.

Neste skanse blir å få mikronettet til å fungere uten hjelp fra det sentrale strømnettet, noe det skal klare gjennom en periode på 2 år. Tilsvarende mikronettløsninger testes parallelt ut flere andre steder. Samtidig jobber flere aktører med såkalte nullenergihus, som er privatboliger eller næringsbygg utformet for minimalt energibruk og utstyr med egen energiproduksjon.