Selv om det historiske rentekuttet til Norges Bank ikke var ventet, har det fått fart på kuttene i boliglånsrentene hos en rekke norske banker. Sentralbankens innføring av nullrente når dermed ut til boliglånskundene. Ved forrige reduksjon av styringsrenten nølte mange av bankene med å følge opp. De viste til at pengemarkedsrentene, som bestemmer bankenes egen kostnad ved å låne penger, var høye. De siste ukene har imidlertid pengemarkedsrenten nådd et historisk lavmål. Kort tid etter sentralbankens innføring av nullrente, har flere banker varslet rentereduksjon. Blant disse er DNB, Danske Bank og Nordea.

Allerede dagen etter sentralbankens reduksjon av styringsrenten med 0,50 % og historiske innføring av nullrente, meldte DNB og Nordea at de ville redusere sine boliglånsrenter med opptil 0,40 %. Begge storbankene måtte imidlertid se seg slått av Danske Bank, som satte ned sin boliglånsrente med 0,40 % kun timer etter rentekuttet fra Norges Bank.

 • Sentralbanken meddelte at styringsrenten ble redusert til null prosent for første gang i norgeshistorien. Samtidig har prisen bankene betaler for å låne penger i markedet falt over tid, noe som gir oss muligheten til å følge opp og redusere rentene til kundene våre, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Bankenes offisielle rentereduksjon de siste månedene er dermed på opptil 1,25 %. Dette er likevel under kuttet til Norges Bank, som total er på 1,50 %.

 • Vi er et trygt valg for kundene våre, og tilbyr konkurransedyktige priser. Det er årsaken til hvorfor vi nå reduserer boliglånsrenten med opptil 0,40 % for nye og eksisterende kunder, sier Ingjerd Blekeli Spiten, leder for personmarkedet i DNB.

Samtidig reduserer bankene også renten for innskudd, noe som også reduseres med 0,40 %. Rentekuttet er derimot gode nyheter for mange lånekunder som har fått en vanskelig økonomisk situasjon som følge av krisesituasjonen.

 • På kort tid har det vært kraftige fall i rentene, noe som avspeiler den svært spesielle situasjonen landet er i. Mange av kundene våre har hatt behov for hjelp, vi har derfor arbeidet tett med mange kunder og hatt mange kundemøter på nett. Lavere renter og muligheten for avdragsfrihet har hjulpet med å lette situasjonen for kunder som har opplevd å få en presset økonomi, sier Marjamaa.

Også DNB har opplevd høy pågang fra kunder som har fått økonomien snudd på hodet de siste ukene.

 • Som en av Europas mest solide banker, har DNB en viktig samfunnsrolle. Vi bidrar med å holde hjulene i den norske økonomien i gang. De siste 8 ukene har vi hjulpet tusenvis av kunder med å komme seg gjennom en uforutsett vanskelig situasjon. Det har vi gjort med alt fra avdragsfrihet til mellomfinansiering, noe vi skal fortsette å gjøre i ukene fremover. Banken har samme åpningstider som før, og forbrukerne har ikke opplevd at det har blitt vanskeligere å få lån hos oss som følge av koronakrisen, sier Spiten.

Nordeas nye rentenivå innføres med virkning fra 28. mai, mens DNB opplyser at deres rente gjelder fra 25. mai for eksisterende boliglån. 

Bankenes somling og kun delvis rentereduksjon ut til kundene førte til omfattende kritikk forrige gang styringsrenten ble satt ned. Det fikk mange aktører til å reagere til dels kraftig, inkludert både ledende politikere og Forbrukerrådet. 

Forbrukerrådet viser til at Norges Bank har kuttet totalt 1,50 % i renten siden i starten av mars, kombinert med at sentralbanken også har innført mange tiltak som bedrer likviditeten hos bankene. De har dermed fått den nødvendige hjelpen fra staten til å kunne bistå sine egne kunder gjennom koronakrisen.

 • Det er feil at bankene ikke kan sette ned renten raskt, det stemmer ganske enkelt ikke. Regelverket er helt tydelig på at det kun er når renten skal settes opp, at bankene må vente seks uker. De kan når som helst sette den ned, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

I løpet av de neste dagene mottar bankenes kunder informasjon om sine rentekutt. Det er verdt å merke seg at bankene formulerer seg med  et rentekutt på opptil 0,40 %. Forbrukerrådet har anbefalt bankkundene som ikke mottar tilstrekkelig med kutt om å følge opp bankene sine, og bytte bank dersom man ikke får konkurransedyktig rente.

Ettersom bankene innfører nye rentesatser, vil Forbrukerrådet oppdatere sitt eget nettsted Finansportalen.no som sammenligner bankenes renter. Foreløpig har disse bankene kuttet i renten:

 • BN Bank (opptil 0,20 %)
 • Danske Bank (opptil 0,40 %)
 • DNB (opptil 0,40 %)
 • Fana Sparebank (opptil 0,40 %)
 • Handelsbanken (opptil 0,40 %)
 • KLP Banken (opptil 0,40 %)
 • Nordea (opptil 0,40 %)
 • Sandnes Sparebank (opptil 0,25 %)
 • Sbanken (opptil 0,40 %)
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres (opptil 0,25 %)
 • Sparebank 1 Nordvest (opptil 0,40 %)
 • Sparebank 1 SMN (opptil 0,40 %)
 • Sparebank 1 SR-Bank (opptil 0,40 %)
 • Sparebank 1 Østlandet (opptil 0,40 %)
 • Sparebanken Møre (opptil 0,40 %)
 • Sparebanken Sogn og Fjordane (opptil 0,40 %)
 • Sparebanken Sør (opptil 0,40 %)
 • Sparebanken Vest (opptil 0,40 %)
 • Sparebanken Øst (opptil 0,40 %)