Bankene tjener gode penger på at vi refinansierer gjelden vår.

De siste årene så har det vært en merkbar nedgang i forbruksgjeld blant nordmenn. Det har være rimelig strøm og lave renter. Den tiden er over og det begynner man å se konturene av nå ifølge en artikkel i Vårt Land. Her gjengis resultatene fra en rapport som SIFO har laget, den har som har som formål å avdekke økonomien til norske husholdninger:

  1. Den viser at rundt 5 prosent av husstandene i Norge er i alvorlige økonomiske vanskeligheter.
  2. Det siste året har nesten sju av ti husholdninger måttet gjøre tiltak for å få endene til å møtes.
  3. En av tolv husstander oppgir at de enten står over måltider, oppsøker matstasjoner eller kontakter Nav for å få hjelp til å betale for mat.

Dette er skremmende tall og hvis det faktisk stemmer at svake husholdninger for ta opp forbrukslån for å dekke inn faste kostnader så er dette svært urovekkende. Nå har man i Norge fått på plass et gjeldsregister som fungerer utmerket og bankene bør kunne ha mulighet til å sile disse vekk fra muligheten om å få forbrukslån. Et vanskeligere problem er tilgang på kredittkort – for vi ser veldig ofte at man har tilgang på kredittkort som kanskje var gitt for lenge siden eller som man ikke viste at man hadde.

Med stigende matvarepriser, strømpris og høyere rente så er det helt klart at flere vil komme i en slags økonomisk ubalanse. Her må det nok ennå flere tiltak til fra den norske regjeringen for å unngå dette og ikke minst pålegge banker om å gå igjennom gamle kreditter som er gitt.

Hva bør du gjøre hvis du merker at økonomien skranter?

Om du er en av de som bruker kredittkort for å betale løpende kostnader eller du føler at du står i fare for dette så er det veldig viktig at du tar tak. Det man ikke burde gjøre er å søke om forbrukslån eller kredittkort. Det første du kan gjøre er å lage et budsjett over dine utgifter – se om det er noe du kan kutte eller redusere. Hvis du f.eks har forbrukslån i dag så kan du ta kontakt med banken for å høre om lavere rente eller om det er noe de kan hjelpe deg med i en begrenset periode. Eier du bolig så kan du gjøre akkurat det samme der – ofte så er banken veldig hjelpsom hvis du oppsøker hjelp før det skjer noe. Det er først når det foreligger en betalingsanmerkning at de aller fleste bankene ikke kan hjelpe deg.

I tillegg så har ditt NAV-kontor et ansvar – om du har lav inntekt så har de i mange tilfeller mulighet til å hjelpe deg med ekstraordinære tiltak som f.eks strømstøtte eller bidrag til nødvendig livsopphold. Du skal gjøre alt annet enn å vurdere kredittkort og forbrukslån.